Η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη δίνοντας Συνέντευξη τύπου

Ποιες αρμοδιότητες μεταφέρονται στο νεοσύστατο υπουργείο. Στις πρώτες αποφάσεις η ψηφιοποίηση των επιδομάτων, οι ενιαίοι κανόνες για τα άτομα με αναπηρία και ο διπλασιασμός του προγράμματος «Σπίτι μου».

Σημαντικές αρμοδιότητες που αφορούν την στήριξη των νέων ζευγαριών, όπως το πρόγραμμα “Σπίτι μου” της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), την προστασία των Ατόμων με Αναπηρία, αλλά και το σύνολο της προνοιακής πολιτικής που εφαρμόζεται μέσω του ΟΠΕΚΑ, καθώς και θέματα ισότητας, μείωσης του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος αναλαμβάνει το νεοσύστατο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με υπουργό την Σοφία Ζαχαράκη και υφυπουργό την Μαρία Κεφάλα.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε χθες, σε ΦΕΚ, και αφορά την σύσταση του νέου υπουργείου, μεταφέρονται σε αυτό, αρμοδιότητες από το υπουργείο Εργασίας, Παιδείας, αλλά και Δικαιοσύνης, καθώς και το σύνολο των αρμοδιοτήτων, των οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, αλλά και αρμοδιότητες από μια σειρά γενικές διευθύνσεις, που αφορούν τα ζητήματα της προνοιακής πολιτικής, της οικογενειακής πολιτικής, της κοινωνικής στήριξης και ισότητας.

Για παράδειγμα, από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταφέρονται αρμοδιότητες για την μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και εφαρμογή μέτρων και δράσεων που αφορούν τα επιδόματα λόγω αναπηρίας, καθώς και αρμοδιότητες για την επανεξέταση και ενιαιοποίηση των υφιστάμενων διατάξεων με στόχο την θέσπιση νέων ενιαίων κανόνων αναπηρίας.

Στο νέο υπουργείο ενσωματώνονται όλα τα κοινωνικά επιδόματα που χορηγεί σήμερα ο ΟΠΕΚΑ όπως το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης, στέγασης, αναδοχής και μητρότητας, καθώς και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, αλλά και το επίδομα στις πολύτεκνες μητέρες του πρώην ΟΓΑ. Από τις πρώτες κιόλας προκλήσεις για τη νέα υπουργό άλλωστε, είναι η δημιουργία μιας ενιαίας ηλεκτρονικής βάσης για όλα τα επιδόματα ανά δικαιούχο, με αυτοματοποιημένο έλεγχο τόσο των κριτηρίων, όσο και των δικαιούχων.

Κοινωνικά επιδόματα

Έτσι, μεταφέρεται στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας η εποπτεία μιας σειράς οργανισμών, με αιχμή τον «Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΟΠΕΚΑ), το “Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΕΚΚΑ), το «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας» αλλά και όλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Επίσης, συστήνονται Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, καθώς και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα, στην οποία μεταφέρονται αρμοδιότητες και από το υπουργείο Παιδείας, όπως η διεύθυνση Νεολαίας και η γενική διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας. Κυρίως βέβαια μεταφέρεται η αρμοδιότητα της ΔΥΠΑ που αφορά την άσκηση στεγαστικής πολιτικής.

Το πρόγραμμα “Σπίτι μου” ήδη τρέχει με ικανοποιητικούς ρυθμούς και υπάρχει πάντα, η δέσμευση για διπλασιασμό του προϋπολογισμού, προκειμένου η επιχορήγηση των νέων και των νέων ζευγαριών να φθάσει το 1 δισ. ευρώ.

Συστήνεται επίσης, νέα Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα και μεταφέρονται σε αυτήν αρμοδιότητες από το υπουργείο Εργασίας (Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων) αλλά και από το υπουργείο Δικαιοσύνης (Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).

Στο νεοσύστατο υπουργείο μεταφέρονται επίσης:

α) ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού, η Υποδιεύθυνση ΙΙ Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας των Φύλων της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» και η Υποδιεύθυνση ΙΙΙ Συντονισμού, Ωρίμανσης, Υλοποίησης και Υποστήριξης Έργων Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) της ανωτέρω Ειδικής Υπηρεσίας, β) ένα μέρος των αρμοδιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Ι Απασχόλησης, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας της ανωτέρω Ειδικής Υπηρεσίας και γ) οι αντίστοιχες αρμοδιότητες της «Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Μ.Ε.Κ.Υ.).

Το προσωπικό των μεταφερόμενων υπηρεσιών εξακολουθεί να υπάγεται έως τη συγκρότηση νέων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν μέχρι πρότινος.

Όσο για τις διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες των μεταφερόμενων υπηρεσιών και φορέων εξακολουθούν να ασκούνται, έως τις 31.12.2023, από τα όργανα και τις υπηρεσίες που τις ασκούσαν μέχρι πρότινος, όπως άλλωστε και οι δαπάνες βαρύνουν έως το τέλος του χρόνου, τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των Υπουργείων από τα οποία μεταφέρονται.

Πηγή: www.euro2day.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή