Ταμπέλα Υπουργείου Εργασίας

Το υπουργείο εργασίας ενημερώνει για τα εξής:

Συστάθηκε η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση όλων των περιοχών διαβίωσης Ρομά, από την οποία προέκυψαν τρεις τύποι οικισμών.

Τύπος I, αφορά σε καταυλισμούς όπου ο πληθυσμός ζει σε συνθήκες εξαθλίωσης. Σε αυτές τις περιοχές προχωρά η μετεγκατάσταση σε συγκροτήματα κοινωνικής κατοικίας, υπό την εποπτεία και διαχείριση των Δήμων. Ταυτόχρονα η κοινότητα πλαισιώνεται από εξατομικευμένη στήριξη για την κοινωνική ένταξη των μελών της.

Τύπος II, αφορά σε μικτές περιοχές στις παρυφές πόλεων με σπίτια και παραπήγματα, όπου αναπτύσσονται παρεμβάσεις βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης με την ανάπτυξη δομών υγιεινής, την αναβάθμιση των συνθηκών περιβαλλοντικής υγιεινής, όπως νερό, φωτισμό και αποκομιδή απορριμάτων.

Τύπος III, αφορά σε υποβαθμισμένες γειτονιές μέσα σε πόλεις. Στις περιοχές αυτές προωθείται η κοινωνική ένταξη του πληθυσμού μέσω παρεμβάσεων, όπως η επιδότηση ενοικίου και η απασχόληση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης σε όλους τους τύπους οικισμών, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να ενταχθούν στο σχολείο και να συνδεθούν οι νέοι Ρομά με την απασχόληση και την τοπική οικονομία.

Για πρώτη φορά, υπάρχει εθνική πολιτική και δεσμεύονται οι αντίστοιχοι πόροι (εθνικοί και ευρωπαϊκοί) για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Για την στήριξη των παραπάνω παρεμβάσεων, το αμέσως επόμενο διάστημα δημιουργούνται 50 δομές-παραρτήματα Ρομά σε όλη τη χώρα. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης για την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού αναγνωρίζονται από διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Σχετικά με τον συντάκτη

Αφήστε σχόλιο