Λογότυπο Σωματείου Διερμηνέων: δύο παλάμες ανοιχτές που η μία ακουμπάει την άλλη στα δάχτυλα και τίτλος άρθρου.

Το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΣΔΕΝΓ) εκφράζει την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι η ΕΡΤ, ο δημόσιος τηλεοπτικός φορέας, δημοσίευσε για ακόμα μια φορά φωτογραφική προκήρυξη για την πλήρωση θέσης παρουσιαστή στη νοηματική δελτίου ειδήσεων (13/7/2022, Αρ. Πρωτ.: 11462, ΑΔΑ: 6ΖΙΞ465Θ1Ε-Δ3Μ), με κριτήρια αυθαίρετα, μη νόμιμα και λανθασμένα, έτσι ώστε να αποκλείσει όλους τους διερμηνείς από τις διαδικασίες και να περιορίσει τον κύκλο των υποψηφίων σε επίπεδο ατόμου.

Τα μη νόμιμα, αυθαίρετα και αντιεπιστημονικά κριτήρια, που επιμένει να συμπεριλαμβάνει η ΕΡΤ στις σχετικές προκηρύξεις από το 2020 και μετά, συνίστανται στα εξής:

• Είναι απαράδεκτο να αρκεί ως τυπικό προσόν για το έργο της παρουσίασης στη νοηματική δελτίων ειδήσεων και οποιουδήποτε άλλου τηλεοπτικού προϊόντος η Βεβαίωση Επάρκειας στη Νοηματική, δεδομένου ότι η βεβαίωση αυτή αντιστοιχεί απλώς σε ένα βασικό επίπεδο γνώσης της γλώσσας. Αντίθετα, και στον συγκεκριμένο τομέα πρέπει να εργάζονται αποκλειστικά επαγγελματίες διερμηνείς, κάτοχοι του Πιστοποιητικού Διερμηνείας, που συνιστά το ανώτατο επίπεδο γνώσης της γλώσσας.

• Είναι απαράδεκτο και αυθαίρετο να τίθεται ως επιπλέον κριτήριο η ιδιότητα μέλους Δημοσιογραφικών Ενώσεων, δηλαδή η ιδιότητα δημοσιογράφου, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά της απασχόλησης παρουσιαστών νοηματικής γλώσσας σε τηλεοπτικούς σταθμούς! Η συνύπαρξη των ιδιοτήτων δημοσιογράφου και παρουσιαστή ελληνικής νοηματικής γλώσσας είναι παντελώς αυθαίρετη και καταχρηστική προϋπόθεση και άλλωστε δεν προκύπτει από κανένα νομοθέτημα. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο και ουδείς εκ των μελών του Σωματείου μας διερμηνέας της νοηματικής δεν υποχρεούται να φέρει την ιδιότητα του δημοσιογράφου, προκειμένου να εργαστεί σε οποιονδήποτε τηλεοπτικό σταθμό.

• Είναι απαράδεκτο και παράνομο η ΕΡΤ να μην εφαρμόζει τον Ν. 4855/2021 – ΦΕΚ 215/Α/12-11-2021, άρθρο 202 (Δελτία ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα ‒ Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 4339/2015), σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι «Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους παρόχους περιεχομένου μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος». Κατά παράβαση της ανωτέρω νομοθετικής διάταξης, η ΕΡΤ ουδέποτε ζήτησε από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος να προτείνει υποψήφιους παρουσιαστές από το τηρούμενο σε αυτή Μητρώο Διερμηνέων Νοηματικής.

Ακύρωση της εν λόγω παράνομης προκήρυξης

Για όλες αυτές τις παρατυπίες έχουμε στείλει επανειλημμένως στη διοίκηση της ΕΡΤ επιστολές διαμαρτυρίας, καθώς και εξώδικο, ωστόσο εξακολουθεί να συμπεριφέρεται αυθαίρετα και να μας προσβάλλει ως επαγγελματίες, αλλά και ως Σωματείο που εκπροσωπεί σε πανελλήνιο επίπεδο όλους τους πιστοποιημένους διερμηνείς ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

Η ΕΡΤ οφείλει να συμμορφώνεται με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, πολλώ δε μάλλον ως δημόσιο μέσο ενημέρωσης, και να απέχει από συμπεριφορές που αποτελούν κακές πρακτικές άλλων εποχών: αναξιοκρατικές διαδικασίες, αυθαίρετες προσλήψεις και δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, απαιτούμε άμεσα την ακύρωση της εν λόγω παράνομης προκήρυξης και τη δημοσίευση νέας, όπου, μέσω μιας διαφανούς διαδικασίας πρόσληψης, θα ορίζονται νόμιμα, ορθά, επιστημονικά τυπικά προσόντα για την πλήρωση της θέσης του παρουσιαστή-διερμηνέα για την απόδοση δελτίων ειδήσεων στη νοηματική, σε συμμόρφωση πάντα με την κείμενη νομοθεσία.

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή