ο Βαγγέλης Αυγουλάς με τον Δημήτρη Βερβεσό, στο γραφείο του Προέδρου.

“Ο κ. Αυγουλάς έχει αναλάβει Σύμβουλος Προσβασιμότητας του Συλλόγου, επί τη βάσει της συνεργασίας με τον Πρόεδρο του ΔΣΑ έχουν γίνει σοβαρά βήματα συμπερίληψης των ΑμεΑ και σε πανελλαδικό επίπεδο”.

Σε καθημερινή προτεραιότητά του έχει τα τελευταία δύο χρόνια, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, τα θέματα όχι μόνο των ανάπηρων δικηγόρων, αλλά και των ανάπηρων πολιτών γενικότερα. Στις άνω δράσεις και παρεμβάσεις έχει συμβάλλει ουσιωδώς η παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ του τυφλού δικηγόρου κ. Ευάγγελου Αυγουλά. Ο κ. Αυγουλάς έχει αναλάβει Σύμβουλος Προσβασιμότητας του Συλλόγου, επί τη βάσει της συνεργασίας με τον Πρόεδρο του ΔΣΑ έχουν γίνει σοβαρά βήματα συμπερίληψης των ΑμεΑ και σε πανελλαδικό επίπεδο.

Χάρη στην ομόφωνη στήριξη του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. σε τέτοια θέματα, μεταξύ άλλων:

1. Συγκροτήθηκε επιτροπή ΑμεΑ του ΔΣΑ με επικεφαλής τον Σύμβουλο Προσβασιμότητας, Ευάγγελο Αυγουλά. Η επιτροπή έχει ήδη παράξει σημαντικό έργο, καθώς έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις του σώματος για τη λήψη μέτρων σχετικά με την προσβασιμότητα των συναδέλφων ΑμεΑ στο δομημένο περιβάλλον (δικαστικά κτήρια, δημόσιες υπηρεσίες κλπ), στο ψηφιακό περιβάλλον (ιστοσελίδες φιλικές προς τα ΑμεΑ) και στην εργασία, με την ψήφιση και (εφαρμογή ειδικών διατάξεων για τη σύναψη συμβάσεων έμμισθης εντολής δικηγόρων ΑμεΑ στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα).

2. Πλέον, οι ανάπηροι δικηγόροι θα συντονίζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, δημιουργώντας ένα άτυπο μητρώο για τη συστηματική καταγραφή των αναγκών και των αιτημάτων τους, ώστε οι διεκδικήσεις τους να εκφράζονται συστηματικά από τους ίδιους άμεσα και σε κεντρικό επίπεδο.

3. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα, απέδωσαν καρπούς οι κατ’ επανάληψη παρεμβάσεις του Δ.Σ.Α. στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, αφ’ ενός προς το σκοπό άμεσης έκδοσης προκήρυξης για την πρόσληψη δικηγόρων ΑμεΑ, αφ’ ετέρου στην κατεύθυνση της τροποποίησης του νόμου, προκειμένου να προβλεφθεί συγκεκριμένη ποσόστωση (10%) για την πρόσληψη δικηγόρων ΑμεΑ σε φορείς που απασχολούν πάνω από 10 δικηγόρους (διατηρουμένης της μέχρι σήμερα ισχύουσας ρύθμισης για φορείς που απασχολούν λιγότερους δικηγόρους), και κατοχυρώθηκε η υποχρέωση των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου να πληρώσουν τις προβλεπόμενες θέσεις δικηγόρων ΑμεΑ κατά προτεραιότητα, εφόσον κρίνουν ότι έχουν ανάγκη πρόσληψης δικηγόρων με πάγια αντιμισθία για την ικανοποίηση των αναγκών τους.

4. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών, τρεις αρμόδιες επιτροπές επιλογής δικηγόρων εργάζονται θεσμικά για να ολοκληρωθεί η επιλογή και ο διορισμός τριών δικηγόρων με αναπηρία σε δημόσιους φορείς, ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί ο διορισμός ενός ανάπηρου δικηγόρου στην Περιφέρεια Αττικής.

5. Επιπλέον, εδώ και μήνες έχει δοθεί προς χρήση η προσβάσιμη εκδοχή της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών “Ισοκράτης”, μετά την ανακατασκευή της ιστοσελίδας από τον Δ.Σ.Α. ώστε αυτή να γίνει χρηστική και σε ΑμεΑ. Για την προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον, ο ΔΣΑ είχε αποστείλει σχετικό έγγραφο στο οποίο αποτυπώνονταν οι κάτωθι θέσεις: “Στις συναντήσεις μας με την ΚΤΥΠ και το ΤΑΧΔΙΚ έχουμε θέσει μετ’ επιτάσεως το ζήτημα των αναγκαίων έργων προκειμένου να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα δικαστικά και δημόσια κτήρια της χώρας καθώς και η προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους εντός αυτών (ράμπες, αναπηρικές τουαλέτες, ευρύχωροι ανελκυστήρες για τα αναπηρικά αμαξίδια και με φωνητική αναγγελία των ορόφων για τους δικηγόρους με προβλήματα όρασης, κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί και να μην περιοριζόμαστε σε ρηματικές εξαγγελίες, υποβάλαμε στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 (στον άξονα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) προτάσεις έργου, που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε Δράσεις βελτίωσης των υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ στα Δικαστικά Μέγαρα”. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω παρεμβάσεων, με το με αριθ. πρωτ. Σ.Δ6/Τ1/ 17293/17.11.2023 έγγραφο της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ διαβιβάστηκαν στο Υπ. Δικαιοσύνης οι μελέτες (σχέδια και Τεχνικές Περιγραφές) σχετικού έργου και ζητήθηκε η χρηματοδότηση ύψους 570.000,00 €. Το έργο αφορά στην προσθήκη Ανελκυστήρα ΑΜΕΑ στα κτίρια 7, 8 & 12 ώστε να καταστούν προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία. Προσθήκη εξωτερικού ανελκυστήρα προβλέπεται στον ακάλυπτο χώρο ή στην πρασιά σε επιλεγμένες θέσεις σε απόσταση από το κτίριο (τουλάχιστον 50 εκ.) και με στατικώς ανεξάρτητο μεταλλικό φορέα σε θέσεις που δεν εμποδίζουν τον εξαερισμό και φωτισμό των παρακείμενων χώρων. Η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του Μαρτίου και η υλοποίηση του έργου εντός του 2024.

6. Επίσης, στον ΔΣΑ θα έχουν προτεραιότητα πλέον ανάπηροι ασκούμενοι δικηγόροι, σε κάθε προκήρυξη θέσεων του Συλλόγου. Ακόμη, έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης των ανάπηρων πολιτών της χώρας για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά αίτησης και λήψης δωρεάν νομικής βοήθειας, με κάθε προσβάσιμο τρόπο, όπως δημιουργία ενημερωτικού video με υπότιτλους και διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, εκτύπωση υλικού στη γραφή Braille και σε μεγαλογράμματη γραφή κ.α..

7. Μετά από παρέμβαση της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων, συνηγορώντας στα αιτήματα της ΕΣΑμεΑ, με την οποία ζητήθηκε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα για τους ανάπηρους ψηφοφόρους κατά τη διάρκεια της άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία αντιμετωπίζεται -εν μέρει-, η αδυναμία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα εξαιτίας της έλλειψης προσβασιμότητας των καταστημάτων ψηφοφορίας, και έτσι σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας στην ελληνική επικράτεια, στο οποίο δεν καθίσταται δυνατό όλα τα εκλογικά τμήματα να βρίσκονται σε ισόγειο όροφο και να πληρούν τα κριτήρια προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (Α.μεΑ.), θα λειτουργεί χώρος υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. Εν όψει των Ευρωεκλογών, ο ΔΣΑ επανέφερε στο Υπουργείο Εσωτερικών, το αίτημα, που είχε καταθέσει από πέρυσι, ώστε για κάθε ανάπηρο δικηγόρο ο οποίος θα παραστεί ως δικαστικός αντιπρόσωπος σε εκλογικό τμήμα, να δοθεί η δυνατότητα αμειβόμενης απασχόλησης και δεύτερου Βοηθού – Γραμματέα και να γίνει ρητή αναφορά στις οδηγίες προς τους δικαστικούς αντιπροσώπους, για την αποδοχή και την ορθή συμπεριφορά, απέναντι σε τυφλούς χειριστές πιστοποιημένων σκύλων οδηγών, οι οποίοι θα προσέλθουν για στα εκλογικά κέντρα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Η προστασία και η εξασφάλιση των αναγκαίων νομικών και υλικών μέσων για την πλήρη ενσωμάτωση και ένταξη των ΑμεΑ σε όλα τα πεδία κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας είναι μείζον πρόταγμα για το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α., που μένει και πρέπει να μείνει έξω από τον μικροπολιτικό διαγκωνισμό.

Γι’ αυτό και πρόσφατα εκδόθηκε ομόφωνο ψήφισμα από το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. που καταδίκαζε την απάνθρωπη και βίαιη έξωση ανάπηρων συμπολιτών μας στα Πετράλωνα από την κύρια κατοικία τους, ενώ για το νέο χορηγικό πρόγραμμα του Δ.Σ.Α., ο αρμόδιος σύμβουλος κ. Αυγουλάς με τον ταμία του Δ.Σ.Α. κ. Καρέτσο, επεξεργάζονται στοχευμένη πρόταση οικονομικής ενίσχυσης των ανάπηρων δικηγόρων του Συλλόγου, στα πλαίσια του Λογαριασμού Αλληβοηθείας του ΔΣΑ.

Στο Δείπνο στο Σκοτάδι στη σκηνή ο Δημήτρης Βερβεσός με τον Βαγγέλη Αυγουλά και άλλους συμμετέχοντες.

Πρόσφατα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. κ. Βερβεσός, συμμετείχε στη βιωματική δράση εξοικείωσης με την οπτική αναπηρία “Δείπνο Στο Σκοτάδι” που διοργάνωσαν ο κ. Αυγουλάς και η ΑΜΚΕ “Με Άλλα Μάτια” και αυτό αποτέλεσε αφορμή για να προετοιμαστούν περαιτέρω δράσεις ενημέρωσης και εξοικείωσης του νομικού κόσμου με την αναπηρία.

Τέλος, το επόμενο χρονικό διάστημα προετοιμάζεται κοινή εισήγηση των κ. κ. Βερβεσού και Αυγουλά στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, με επίκεντρο τα καθημερινά προβλήματα προσβασιμότητας και πρόσβασης των ανάπηρων συμπολιτών μας στη Δικαιοσύνη.

Πηγή: www.dikastiko.gr

Διαβάστε επίσης:

Στη Βουλή τα προβλήματα προσβασιμότητας στα Δικαστικά Κτήρια

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή