Γυναίκα γιατρός με μικρό κορίτσι που δίνουν τα χέρια με ενωμένες παλάμες.

🔶 Τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα αναλαμβάνουν το διαγνωστικό και θεραπευτικό έργο για παιδιά 0-18 ετών (με) :

 • Μαθησιακές δυσκολίες (ειδικές ή γενικευμένες)
 • Νοητική αναπηρία
 • Αισθητηριακές δυσκολίες
 • Κινητικές δυσκολίες
 • Δυσκολίες λόγου, ομιλίας
 • Που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού
 • Ελλειμματική προσοχή (και) υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
 • Ψυχικές δυσκολίες
 • Συναισθηματικές δυσκολίες

✥ Τι προσφέρουν τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα;

✔️ Ψυχομετρικές δοκιμασίες για την αξιολόγηση του γνωστικού προφίλ και των νοητικών δεξιοτήτων του παιδιού.

✔️ Εκτίμηση λόγου και μαθησιακών δεξιοτήτων, εργοθεραπευτική εκτίμηση, ιατρικές εξετάσεις, ανάλογα με την περίπτωση, σε συνεργασία με παιδίατρο.

✔️ Θεραπευτικές παρεμβάσεις όπως ατομική ψυχοθεραπεία παιδιού, εφήβου, οικογένειας (συστημικής κατεύθυνσης), ζεύγους.

✔️ Εργοθεραπεία.

✔️ Λογοθεραπεία.

✔️ Ομάδες παιδιών, εφήβων και γονέων.

✔️ Ανίχνευση και πρώιμη διάγνωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

✔️ Άμεση παρέμβαση στην κρίση.

Τα στοιχεία  επικοινωνίας των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων ανά υγειονομική περιφέρεια 👉 http://dkday-athin.att.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/2020-04-06-18-31-03.html

🔶 Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

Τα ΚΕΔΑΣΥ ανήκουν στο υπουργείο παιδείας και ασχολούνται με θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι υπηρεσίες τους παρέχονται σε άτομα ηλικίας 4-22 ετών τα οποία φοιτούν ή όχι σε κάποια σχολική μονάδα (πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Παρέχονται υπηρεσίες διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών/τριών , καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.

Απευθύνονται σε άτομα (με) :

 • Νοητική αναπηρία
 • Αισθητηριακή αναπηρία όρασης
 • Αισθητηριακή αναπηρία ακοής
 • Κινητικές αναπηρίες
 • Δυσκολίες στο λόγο
 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία)
 • Ελλειμματική Προσοχή με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
 • Σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες
 • Που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού
 • Ψυχικές δυσκολίες
 • Άλλες δυσκολίες (συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς)

Αρμοδιότητες των ΚΕΔΑΣΥ:

 1. Έρευνα για τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας
 2. Εισήγηση για την εγγραφή , κατάταξη και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών (σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους σχολικούς συμβούλους)
 3. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελματική υποστήριξη
 4. Καθορισμός του είδους των τεχνικών βοηθημάτων και οργάνων στο σχολείο ή στο σπίτι καθώς και την κατάρτιση προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή στους χώρους της εκπαίδευσης
 5. Εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με προφορικές ή απλής μορφής δοκιμασίες στις εξετάσεις της Α΄/θμιας ή Β΄/θμιας εκπαίδευσης
 6. Εισήγηση για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Συγκεντρωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας των ΚΕΔΑΣΥ της Αττικής 👉  https://pdeattikis.gr/index.php/pdeattikis/supervised-units/5-kesy#kedasy-a-athinas

Ανά επικράτεια 👉 https://www.noesi.gr/pronoise/kesy

⚠️ Σημείωση!!  Για αιτήματα που αφορούν διαγνώσεις και παρεμβάσεις πάνω σε αυτές θα πρέπει να γίνει επαφή με τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα ενώ για αιτήματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία (πχ *παράλληλη στήριξη, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, επανάληψη τάξης) θα πρέπει να γίνει επαφή με τα ΚΕΔΑΣΥ.

*Παράλληλη στήριξη :  

Η παράλληλη στήριξη είναι ένα από τα πιο συχνά αιτήματα και αφορά παιδιά που μπορούν να παρακολουθήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα του γενικού σχολείου με την υποστήριξη καταρτισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται προς το τέλος της σχολικής χρονιάς ή στις αρχές της επόμενης (μέχρι 20/10) και αφορά τη νέα σχολική χρονιά.

Διαδικασία/Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση γονέα. Υποβάλλεται στη σχολική μονάδα αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής σε αυτή.
 2. Γνωμάτευση – εισήγηση ΚΕΔΑΣΥ σε ισχύ που προτείνει παράλληλη στήριξη και προσκομίζεται με την παραπάνω αίτηση.
 3. Βεβαίωση φοίτησης του/της μαθητή/τριας στην οποία θα αναγράφεται η τάξη που θα φοιτήσει. Η βεβαίωση συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ντριας ή Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας προς την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης
 4. Παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τον/την μαθητή/μαθήτρια (Συμπληρώνεται από το σχολείο)
 5. «ΠΙΝΑΚΑΣ 1» – συμπληρωμένος με όλα τα ζητούμενα. (Συμπληρώνεται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα ΚΕΔΑΣΥ).

Διαβάστε επίσης:

Διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α

Τι είναι και πως εκδίδεται η κάρτα αναπηρίας;

Σχετικά με τον συντάκτη

Κοινωνική Λειτουργός

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή