• Αρχική
  • Επιστημονικά
  • FAROS Project: μια ευρωπαϊκή, επιστημονική πρωτοβουλία για την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων από διακρίσεις
 

δύο χέρια ενωμένα με πλεγμένα δάχτυλα στα χρώματα της ΛΟΑΤ κοινότητας και το λογότυπο του Faros Project

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΑΜΚΕ Με Άλλα Μάτια στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα: Συμπερίληψη και Δημόσιες Υπηρεσίες» τον περασμένο Ιανουάριο, ήρθαμε σε επαφή με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα FAROS (Feature Α pRotective environment fOr lbtqi+ personS). Πρόκειται για μια σημαντική επιστημονική πρωτοβουλία υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων ενάντια στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στη δημόσια σφαίρα.

Η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε λόγω της ανάγκης για μια ενισχυμένη προσπάθεια ώστε να αποτρέπονται περιστατικά βίας και διακρίσεων απέναντι στην ευάλωτη κοινωνικά ομάδα των ΛΟΑΤΚΙ+. Έμφαση δίνεται στην καταγραφή και παρακολούθηση περιστατικών διακριτικής αντιμετώπισης σε επίπεδο δημόσιων φορέων, παράλληλα με την εκπαίδευση των τελευταίων στη συμπερίληψη από επιστημονικά καταρτισμένους ειδικούς στα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα. Στόχος του έργου FAROS είναι εντέλει να δημιουργηθεί ένα δίχτυ ασφαλείας για τα άτομα της κοινότητας, τα οποία συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται άνισα έως και κακοποιητικά στην καθημερινή τους συνδιαλλαγή με τους δημόσιους φορείς.

Το έργο FAROS υλοποιείται από μια σύμπραξη ΛΟΑΤΚΙ+ —και όχι μόνο— φορέων της χώρας μας:

Ως σήμερα, αυτή η συλλογική επιστημονική προσπάθεια έχει αποφέρει καρπούς τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και εκπαίδευσης. Ακολουθούν τα σχετικά έργα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του FAROS.

  1. Η έρευνα

Το μεγάλο πόνημα του Project, πάνω στο οποίο βασίστηκε η δημιουργία του μετέπειτα εκπαιδευτικού υλικού, ήταν μια εκτενής αναφορά που δημιουργήθηκε με στόχο την χαρτογράφηση της ΛΟΑΤΚΙ+ εμπειρίας στις δημόσιες υπηρεσίες. Η αναφορά αυτή περιέχει δεδομένα από τις εξής πηγές:

  1. τη διεξαγωγή μεγάλης διαδικτυακής έρευνας που απευθυνόταν σε ΛΟΑΤΚΙ+ αφενός και δημοσίους υπαλλήλους αφετέρου
  2. το έργο ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus groups)
  3. την πραγματοποίηση σχετικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη δύσκολη πραγματικότητα που καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα λόγω της ταυτότητάς τους. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ.

  1. Ιστορίες διακρίσεων και βίας κατά των ΛΟΑΤΚΙ+

Πρόκειται για μια συλλογή μαρτυριών η οποία προέκυψε μέσα από την προαναφερθείσα διαδικτυακή έρευνα και τις ομάδες εστιασμένης συζήτησης και προέρχονται τόσο από ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα όσο και από επαγγελματίες του δημοσίου. Οι μαρτυρίες που συλλεχθήκαν αφορούν περιστατικά τα οποία συνέβησαν σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα κατά την παρουσία τους σε δομές του δημόσιου τομέα, όπως σχολεία, δομές υγείας, δικαστικό σύστημα, αστυνομία, ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, κ.ά.). Οι συγκεκριμένες εμπειρίες φωτίζουν την πραγματικότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ όσον αφορά την αντιμετώπισή τους από φορείς του δημοσίου, η οποία δυστυχώς ακόμα απέχει πολύ από μια καθολικά ισότιμη αντιμετώπιση.

Διαβάστε εδώ τις ιστορίες διακρίσεων.

  1. Εγχειρίδιο Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ένας εκτενής οδηγός με υλικό εκπαίδευσης, με στόχο την επιμόρφωση των επαγγελματιών δημοσίου σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ+. Διακρίνεται σε 2 μέρη: το πρώτο εισάγει τα εκπαιδευόμενα άτομα στο πρόγραμμα FAROS, ενώ οι θεματικές του περιλαμβάνουν το θεωρητικό υπόβαθρο, την εξοικείωση με έννοιες, τη χρήση μη κακοποιητικής γλώσσας και την αμφισβήτηση στερεοτύπων⸱ το δεύτερο μέρος του οδηγού διαφοροποιείται ως προς το είδος των δημοσίων υπαλλήλων στους οποίους απευθύνεται, με εξειδικευμένο επιμορφωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς, ειδικούς υγείας/ψυχικής υγείας, εργαζομένους στον τομέα δικαιοσύνης, διοικητικούς υπαλλήλους και δημοσίους υπαλλήλους στον τομέα του ασύλου.

Δείτε το εγχειρίδιο εδώ.

  1. E-Learning

Διαπιστώνοντας την ανάγκη για άμεση και ευρύτερη πρόσβαση στη σχετική πληροφορία, οι φορείς υλοποίησης του Project FAROS επιμελήθηκαν τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης. Διαθέσιμη σε αγγλικά και ελληνικά, η πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παρέχει γνώσεις σε ζητήματα όπως η ΛΟΑΤΚΙ+ ορολογία, το νομικό πλαίσιο, τα εμπόδια των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και η συμπεριληπτική πρακτική. Με μια εγγραφή στη σελίδα εδώ, έχετε πρόσβαση στο σχετικό υλικό.

  1. Οδηγός Παροχής Συμπεριληπτικών Υπηρεσιών προς ΛΟΑΤΚΙ+ Άτομα

Το πιο πρόσφατα δημοσιευμένο έγγραφο του Project FAROS περιλαμβάνει ένα πρακτικό οδηγό που απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους, με στόχο την αποτελεσματική και συμπεριληπτική εξυπηρέτηση ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις υπηρεσίες.  Πρόκειται για ένα εκτεταμένο αλλά ευκολονόητο έγγραφο με καλές πρακτικές και συστάσεις που θα καταστήσουν πιο ομαλές τις συνδιαλλαγές υπαλλήλων και ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στον δημόσιο τομέα.

Βρείτε τον πλήρη οδηγό εδώ.

Μάθετε περισσότερα για τον Project FAROS εδώ.

Σχετικά με τον συντάκτη

Δικηγόρος, Πρόεδρος της ΑΜΚΕ "Με Άλλα Μάτια", Τακτικός Εκπρόσωπος στην Ελλάδα της Διεθνούς Οργάνωσης VIEWS για νέους με προβλήματα όρασης

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή