Κάθετες χρωματιστές γραμμές. Τηλεοπτικό σήμα όταν δεν μεταδίδει πρόγραμμα ο τηλεοπτικός σταθμός.

Εθνικές Οδηγίες Υποτιτλισμού για Λόγους Αισθητηριακής Πρόσβασης

[ελληνική τηλεόραση]

Συγγραφέας: Δρ Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη

Φορέας Ανάθεσης: Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος

Νόμιμη δικαιούχος, κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη

Ελεγκτικοί φορείς: Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Εθνικό Ίδρυμα Κωφών

Συμβουλευτικός φορέας: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση

Οι Εθνικές Οδηγίες Υποτιτλισμού για Λόγους Αισθητηριακής Πρόσβασης προέκυψαν από την ανάγκη να σταθεροποιηθούν οι πρακτικές που εφαρμόζονται κατά τη δημιουργία του εν λόγω περιεχομένου, προκειμένου να μπορούν οι θεατές και οι θεάτριες να απολαμβάνουν ομαλή παρακολούθηση μεταξύ τηλεοπτικών παραγωγών χωρίς να αναγκάζονται να διερευνούν τους τρόπους αποτύπωσης του περιεχομένου ανά περίπτωση, καθώς και λόγω της ανάγκης βελτίωσης της ποιότητας του εν λόγω περιεχομένου σε όλα τα επίπεδα: τεχνικό, γλωσσικό και αισθητηριακό.

Δρ Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη

Η συγγραφέας των Οδηγιών είναι ερευνήτρια στον χώρο από το 2008 οπότε και συνέγραψε την πρώτη διπλωματική επιπέδου MSc (Masters in Science) με θέμα τον Υποτιτλισμό για Κ/κωφό και για βαρήκοο ελληνικό κοινό. Από τότε ερευνά τις υπηρεσίες προσβασιμότητας και πώς αυτές μπορούν να συνδυαστούν για την παροχή καθολικά προσβάσιμου περιεχομένου για σκοπούς ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και ενημέρωσης, ενώ εργάζεται ως εξειδικευμένος πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικής μετάφρασης και προσβασιμότητας από το 2009 και διδάσκει σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο θέματα σχετιζόμενα με αυτόν τον κλάδο. Η Διδακτορική της διατριβή (PhD, Imperial College London) εστιάζει στον συνδυασμό διαφόρων κλάδων για τον σχεδιασμό καθολικής προσβασιμότητας στα παραπάνω περιβάλλοντα και έχει επί του παρόντος έδρα στο University College London.

Για τη σύνταξη των Οδηγιών για την ελληνική τηλεόραση, χρησιμοποιήθηκαν βιβλιογραφικές αναφορές σε εγχειρίδια της Ελληνικής Γλώσσας καθώς και σε άλλους σχετικούς οδηγούς του εξωτερικού όπου έχει επιτευχθεί μια ομαλή παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Σημαντικό ρόλο στη σύνταξη των Οδηγιών συνετέλεσε η λογική του Κοινωνικού Μοντέλου της Αναπηρίας, το οποίο αποτελεί σταθερή βάση για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων ισότιμης πρόσβασης στην κοινωνία και στα τεκταινόμενα σε αυτήν. Συνεπώς, οι Οδηγίες θα είναι στη διάθεση του κοινού για σχολιασμό και θα βελτιώνονται συνεχώς προς την επίτευξη του σκοπού τους, δηλαδή την εξυπηρέτηση πρωτίστως των ανθρώπων εκείνων για τους οποίους σχεδιάστηκαν αρχικά οι υπηρεσίες, ανεξαρτήτως από το εάν καταλήγουν να ικανοποιούν πολύ περισσότερες ανάγκες στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Προκειμένου οι πληροφορίες να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς τηλεοπτικών παραγωγών, ζητήθηκε η γνώμη και η συμβουλή των Ελεγκτικών Φορέων, βάσει της αρμοδιότητάς τους, καθώς και αξιολόγηση και έγκριση από τον Φορέα Ανάθεσης, Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, στον οποίο παραχωρείται επίσης δικαίωμα σταθερής αναδημοσίευσης και προώθησης.

❗️ Η αναπαραγωγή των Οδηγιών χωρίς σαφή βιβλιογραφική αναφορά
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ.

Οποιαδήποτε χρήση και αναπαραγωγή των Οδηγιών
μπορεί να γίνει ελεύθερα

με την κατάλληλη βιβλιογραφική αναφορά, δηλαδή:

ΕΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Πατηνιωτάκη (2022) ή (Πατηνιωτάκη, 2022)

ΕΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ» (Πατηνιωτάκη, 2022: σελίδα) ή Πατηνιωτάκη (2022: σελίδα)

ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πατηνιωτάκη Εμμανουέλα (2022) Εθνικές Οδηγίες Υποτιτλισμού για Λόγους Αισθητηριακής Πρόσβασης. https://www.atlas-ep.com/el/post/el-greeksubtitlingguide.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή και να το κατεβάσετε στο RESEARCHGATE.

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή