έφηβος με αναπηρία σε κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. Ειδική παιδαγωγός τον βοηθάει στη ζωγραφική του.
Πηγή εικόνας: Canva.com

Δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που αφορούν στις δομές «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία» -Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. επισημαίνει με επιστολή της ΕΣΑμεΑ στην υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Ζαχαράκη.

Από την αρχή της λειτουργίας τους, ελλείψει άλλων κοινωνικών υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, τα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του συνόλου των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, καλύπτοντας μεγάλο ηλικιακό εύρος: α. παιδιά έως 12 ετών, β. έφηβοι ηλικίας από 13 έως 17 ετών, γ. ενήλικες από 18 έως 24 ετών και δ. ενήλικες από 25 ετών και άνω (παρ. 1 και 4 του άρθρου 1 της υπ. αριθ. ΚΥΑ Γ.Π.Δ11/οικ.31930-Αρ. ΦΕΚ Β’ 2240/31.05.2021).

Η υπερβολική καθυστέρηση μέχρι σήμερα στην καταβολή της χρηματοδότησης για τις θέσεις που προσέφεραν τα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. στα άτομα με αναπηρία άνω των 22 ετών την περίοδο 2023-2024 έχει εντείνει την ανησυχία για τον πιθανό αποκλεισμό των ως άνω ατόμων από τη νέα Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2024-2025, η οποία μάλιστα αναμένεται να δημοσιευτεί άμεσα.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. και οι οργανώσεις-μέλη της γίνονται καθημερινά αποδέκτες έντονων διαμαρτυριών και παραπόνων για το εν λόγω ζήτημα, όπως και για την οκτάμηνη καθυστέρηση καταβολής της χρηματοδότησης για την περίοδο 2023-2024, η οποία έχει οδηγήσει τα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. σε οικονομικό αδιέξοδο με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με κλείσιμο. Μάλιστα το ζήτημα της καθυστέρησης της καταβολής της χρηματοδότησης έχει τεθεί αναλυτικά στο υπουργείο τόσο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) όσο και από το Σωματείο Ιδιοκτητών ΚΔΑΠΑμεΑ και ΚΔΑΠ «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ».

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει αγωνιστεί σκληρά για τη δημιουργία του θεσμού των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. και για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του, ακόμη και κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου των μνημονίων που οι πολιτικές λιτότητας δημιούργησαν συνθήκες ασφυξίας στο σύνολο των κοινωνικών δομών.

Τα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. συνιστούν έναν από τους πλέον πρωτοποριακούς θεσμούς της χώρας, ο οποίος έχει διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο τόσο στην πρόληψη της ιδρυματοποίησης και στην προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα όσο και στην ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών στα οποία τα άτομα με αναπηρία διαβιούν:

  • Απελευθερώνοντας μέλη αυτών των νοικοκυριών που επιθυμούν να εργαστούν από τη φροντίδα των ατόμων με αναπηρία
  • Απαλλάσσοντας αυτά τα νοικοκυριά από μια δυσβάσταχτη δαπάνη που θα απαιτούνταν για την παροχή ανάλογων υπηρεσιών από τον ιδιωτικό-κερδοσκοπικό τομέα.

Η ΕΣΑμεΑ ζητά:

α) Να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία άνω των 22 ετών δεν θα αποκλειστούν από τη νέα Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για την περίοδο 2024-2025. Μια τέτοια ενέργεια όχι μόνο θα οξύνει τον κοινωνικό αποκλεισμό που διαχρονικά τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις βιώνουν, αλλά ενδέχεται να οδηγήσει και στην ιδρυματοποίησή τους. Πέραν όμως αυτού, αφενός θα επιβαρύνει δυσμενώς την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των νοικοκυριών στα οποία διαβιούν, τα οποία σύμφωνα με τις στατιστικές ανήκουν στα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού, αφετέρου θα θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και εύρυθμη λειτουργία αυτού καθ’ αυτού του θεσμού των Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ. δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρία άνω των 22 ετών αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα ωφελούμενων σε αυτές τις δομές. Αυτό συμβαίνει διότι η φοίτηση των ατόμων με αναπηρία στη δευτεροβάθμια, μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) συνήθως διαρκεί μέχρι την ηλικία των 21 με 22 ετών.

β) Να καταβληθεί άμεσα στις εν λόγω δομές η σχετική χρηματοδότηση, την οποία αναμένουν από τον Σεπτέμβριο του 2023, προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα το ιδιαίτερα σημαντικό έργο που επιτελούν.

Διαβάστε την επιστολή εδώ.

Πηγή: www.esamea.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή