• Αρχική
  • Επιστημονικά
  • Έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ όσον αφορά την παροχή φροντίδας στις ιδρυματικές δομές φιλοξενίας εν μέσω πανδημίας


Χέρι νέας γυναίκας που κρατάει χέρι ηλικιωμένης γυναίκας

Έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ όσον αφορά την παροχή φροντίδας στις ιδρυματικές δομές φιλοξενίας εν μέσω της πανδημίας COVID-19

Στις 3 Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια ξεκίνησε με δική της πρωτοβουλία έρευνα σχετικά με τον ρόλο της Επιτροπής όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο η χρήση των κονδυλίων της ΕΕ από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών γίνεται με σκοπό την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα της τρίτης ηλικίας και τη μετάβαση από τις ιδρυματικές υπηρεσίες στις υπηρεσίες σε επίπεδο τοπικής κοινότητας.

Με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020, η ΕΕ δεσμεύτηκε για την προώθηση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, καθώς και για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UN CPRD), της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και της Ευρωπαϊκής σύμβασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα Κράτη Μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόζουν μέτρα για την ενίσχυση της μετάβασης και την αποϊδρυματοποίηση.

Στο πλαίσιο της παραπάνω στρατηγικής, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) στηρίζουν ευρύ φάσμα μέτρων για την αποφυγή της ιδρυματοποίησης και την στήριξη των μεταρρυθμίσεων για τη μετάβαση. Η κατασκευή ή ανακαίνιση οικοτροφείων μακράς διαμονής εξαιρείται από τη στήριξη των ΕΔΕΤ, και τα προτεινόμενα μέτρα της στρατηγικής αποτελούν μέρος ενός στρατηγικού οράματος σχετικά με τον τρόπο που θα υλοποιηθεί η μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας.

Η αποϊδρυματοποίηση αφορά γενικά όχι μόνο τα άτομα με αναπηρίες αλλά και τα άτομα της τρίτης ηλικίας, καθώς και άλλες ευάλωτες ομάδες ατόμων τα οποία βρίσκονται σε ιδρύματα.

Ωστόσο, οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19 για πολλούς από τους ανθρώπους που διαβιούν σε ιδρυματικές δομές υπήρξαν καταστροφικές, ενώ δεν ήταν λίγα τα στοιχεία που ήρθαν πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την ανεπάρκεια των μέτρων προστασίας τους. Επιπλέον, σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, αντί να δοθεί προτεραιότητα σε μέτρα έκτακτης ανάγκης για την επανένταξη των ανθρώπων στην κοινότητα, πολλές δομές σφραγίστηκαν.

Εάν τα κράτη μέλη της ΕΕ είχαν φροντίσει να αναλάβουν έγκαιρα περισσότερες δράσεις και μέτρα για την αποϊδρυματοποίηση, ενδεχομένως ορισμένες από τις τραγικές συνέπειες της πανδημίας στις δομές τις οποίες είδαμε πρόσφατα να μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Ωστόσο, πολλά κράτη δεν τα κατάφεραν να σημειώσουν αισθητή πρόοδο σε αυτόν τον τομέα, ενώ την τελευταία δεκαετία δεν παρατηρήθηκε καμία αισθητή θετική μεταβολή ως προς τον αριθμό των ιδρυματικών δομών φιλοξενίας.

Επιπλέον, μολονότι τα κονδύλια των ΕΔΕΤ υποτίθεται ότι δεν πρέπει να δαπανώνται για την παράταση της παραμονής των ατόμων σε ιδρυματικές δομές φιλοξενίας, η ΕΕ έχει κατηγορηθεί από τον ΟΗΕ ότι δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για την αποτροπή της. Κατά τη διάρκεια προηγούμενων ερευνών οι οποίες βασίστηκαν σε καταγγελίες σχετικά με έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ σχετικά με ιδρυματικές δομές στην Ουγγαρία και την Πορτογαλία, η Διαμεσολαβήτρια έχει τονίσει επανειλημμένως ότι τα κονδύλια της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Διαμεσολαβήτρια αποφάσισε να ξεκινήσει με δική της πρωτοβουλία έρευνα σχετικά με το ρόλο της Επιτροπής όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο η χρήση των κονδυλίων της ΕΕ από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών γίνεται με σκοπό την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα της τρίτης ηλικίας.

Κατά το πρώτο στάδιο της έρευνας, η Διαμεσολαβήτρια έστειλε στην Επιτροπή επιστολή με έναν βασικό κατάλογο ερωτημάτων. Δεδομένου ότι η διαχείριση των κονδυλίων των ΕΔΕΤ αποτελεί ευθύνη και των εθνικών αρχών και ότι οι εθνικοί διαμεσολαβητές μπορούν επίσης να αντιμετωπίζουν καταγγελίες σχετικά με τις συνθήκες παραμονής στις ιδρυματικές δομές, η Διαμεσολαβήτρια κάλεσε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών να συμμετάσχουν και αυτά σε αυτήν την παράλληλη έρευνα.

Πηγή: Με πληροφορίες από τον ιστότοπο της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

www.ombudsman.europa.eu

Σχετικά με τον συντάκτη

Δημήτρης Μουτάφης
Mεταφραστής και Oρολόγος

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή