Λογότυπο του ΙΕΠ με τα αρχικά του

Τα μαθήματα καλύπτουν την επιμόρφωση/κατάρτιση των συμμετεχόντων/ουσων για την εκπαίδευση μαθητών/τριών με κάθε μορφή αναπηρίας ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Πρόσκληση συμμετοχής από το ΙΕΠ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής απευθύνει πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (ΜOOCS) που πρόκειται να υλοποιηθεί από το ΙΕΠ στο πλαίσιο της Δράσης 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313.

Στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού έργου, στελέχη εκπαίδευσης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό καθώς και όσοι/ες εμπλέκονται στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία μαθητών/τριών με αναπηρία.

1. Το αντικείμενο της επιμόρφωσης αφορά στην εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στην προώθηση ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών στο σχολείο μέσω της αξιοποίησης του προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης του ΙΕΠ.

Για το λόγο αυτό στην πλατφόρμα iepx.iep.edu.gr του ΙΕΠ έχουν αναπτυχθεί δεκατρία (13) ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα που είναι διαθέσιμα δωρεάν.

Τα μαθήματα καλύπτουν την επιμόρφωση/κατάρτιση των συμμετεχόντων/ουσων για την εκπαίδευση μαθητών/τριών με κάθε μορφή αναπηρίας ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (τύφλωση, κώφωση, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, τυφλοκώφωση, Προβλήματα Προσοχής και συγκέντρωσης, κ.ά.) καθώς και για την εφαρμογή πρακτικών συμπερίληψης στο σχολείο. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να παρακολουθήσουν όποια μαθήματα επιθυμούν με βάση τις επιμορφωτικές ανάγκες τους στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχει περιορισμός ως προς των αριθμό των μαθημάτων που μπορεί να παρακολουθήσει ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η.

Συγκεκριμένα τα ανοικτά online μαθήματα που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα είναι τα κάτωθι:

1. Ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο

2. Ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές με αναπηρία μέσω Κοινωνικών Ιστοριών

3. Εκπαίδευση μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη

4. Εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης – Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη

5. Η εκπαίδευση μαθητών με κινητική αναπηρία: ψηφιακές εφαρμογές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κοινωνική ζωή και την αυτόνομη διαβίωση

6. Η αξιοποίηση των εικαστικών στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία Γ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού

7. Εκπαίδευση τυφλών μαθητών στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης

8. Προσαρμοσμένα μαθηματικά Ε΄ τάξης δημοτικού για μαθητές με αναπηρία

9. Εκπαίδευση τυφλοκωφών μαθητών μέσω της απτικής νοηματικής επικοινωνίας

10. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Γ΄ Δημοτικού 11. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Δ΄ Δημοτικού

12. Εκπαίδευση στη διδασκαλία για την ανάγνωση και γραφή Braille

13. Η παιδαγωγική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης

Εγγραφές και έναρξη των διαδικτυακών μαθημάτων

Ημερομηνία έναρξης εγγραφών στην πλατφόρμα iepx.iep.edu.gr, μέσω του μητρώου του Ι.Ε.Π., για την παρακολούθηση των εκ αποστάσεων μαθημάτων είναι η Δευτέρα 13-12-2021 και ώρα 13:00.

Η επιλογή και έναρξη των μαθημάτων προβλέπεται για το 3ο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2021 κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (http://www.iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top) της Πράξης (http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/) και της iepx.iep.edu.gr (https://iepx.iep.edu.gr/).

Μεθοδολογία υλοποίησης της επιμόρφωσης

Η επιμόρφωση θα είναι ασύγχρονη εξ αποστάσεως. Η επιλογή ενός μαθήματος γίνεται με την εγγραφή του/της ενδιαφερόμενου/ης σε αυτό. Για τις διαδικασίες που απαιτούνται κατά την επιλογή και παρακολούθηση των μαθημάτων στην πλατφόρμα iepx αναπτύχθηκε σχετικός οδηγός που θα είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας (iepx.iep.edu.gr) κατά την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, όπως αναφέρεται παραπάνω. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση ενός μαθήματος οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης μέσω του μητρώου του ΙΕΠ.

Διαδικασία υποβολής δήλωσης συμμετοχής/εγγραφής στην πλατφόρμα iepx.iep.edu.gr

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, αρχικά, από τις 13-12-2021 θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα iepx.iep.edu.gr μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ προκειμένου στη συνέχεια να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ακολουθώντας στο σύνδεσμο https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/ την αναγραφόμενη σχετική διαδικασία.

Πηγή: www.alfavita.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Με Άλλα Μάτια
Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή