Ενεργητικές πολιτικές εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

Άρθρο του Γιώργου Σταμάτη Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Το δικαίωμα στην εργασία, όπως κατοχυρώνεται από την ελληνική και διεθνή έννομη τάξη, συνιστά θεμελιώδες και αναφαίρετο δικαίωμα για τα άτομα με αναπηρία και το κοινωνικό κράτος οφείλει να εγγυάται ότι ασκείται σε ίση βάση με το γενικό πληθυσμό. Ειδικότερα, η απρόσκοπτη πρόσβαση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ενεργητικές πολιτικές εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία..