φιγούρες ανθρώπων με και χωρίς αναπηρία

Στις αρχές του μήνα η ΕΣΑμεΑ έστειλε για πολλοστή φορά επείγουσα επιστολή στην υπουργό Παιδείας, καθώς έλαβε δεκάδες διαμαρτυρίες από ολόκληρη την Ελλάδα, από διάφορους συλλόγους, εκπαιδευτικούς φορείς, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και από εκπαιδευτικούς που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία, οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι, από τη διαπίστωση ότι λόγω της χαμηλής μοριοδότησης που λαμβάνουν με το νέο σύστημα προσλήψεων, δεν μπορούν να διοριστούν κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Για μία ακόμη φορά, με τις προσκλήσεις διορισμών που δημοσίευσε τις προηγούμενες ημέρες, το υπουργείο Παιδείας αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι κωφεύει απέναντι στα αιτήματα του αναπηρικού κινήματος, αλλά και στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και των εκπαιδευτικών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία, καθώς δεν άλλαξε τις ρυθμίσεις που είχε επισημάνει έγκαιρα η ΕΣΑμεΑ.

Το υπουργείο Παιδείας από το 2019 αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας και του αναπηρικού κινήματος

Η ΕΣΑμεΑ επισημαίνει διαρκώς, από τον Φεβρουάριο του 2019, ότι οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία ή/ και χρόνια πάθηση και οι εκπαιδευτικοί που προστατεύουν άτομα με βαριά αναπηρία, καλούνται να αντιμετωπίσουν σωρεία προβλημάτων κατά την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες, λόγω του ότι δεν λαμβάνεται υπόψη ο τόπος κατοικίας τους στο διορισμό τους και αναγκάζονται κάθε φορά να μετακομίσουν με ολόκληρη την οικογένειά τους σε διαφορετικό τόπο ή να απομακρυνθούν οι ίδιοι από την οικογενειακή τους εστία ή ακόμα και να βρεθούν σε κάποιο απομακρυσμένο μέρος χωρίς νοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία είναι τόσο απαραίτητη σε περίπτωση χρόνιας πάθησης.

Το υπουργείο Παιδείας από το 2019 αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας και του αναπηρικού κινήματος και μάλιστα πέρασε και διάταξη που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη ζωή των εκπαιδευτικών με αναπηρία, με χρόνια πάθηση και όσων προστατεύουν άτομο με αναπηρία. Πλέον οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού και υποχρεούνται να παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο σχολικών ετών, επί ποινή αποκλεισμού τους σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας τους να παρουσιαστούν στην εκάστοτε θέση!

Η ΕΣΑμεΑ διαμαρτύρεται εδώ και καιρό τονίζοντας ότι είναι απαραίτητο να μην ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 για απόσπαση ή μετάθεση σε εκπαιδευτικούς, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και σε όσους προστατεύουν άτομο με βαριά αναπηρία. Παράλληλα ζητούσε και ζητά έστω και εκπρόθεσμα να υπάρξει ρύθμιση, ώστε κατά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και όσων προστατεύουν άτομο με αναπηρία σε σχολική μονάδα, να λαμβάνεται υπόψη και ο τόπος κατοικίας τους, καθώς και να μην τοποθετούνται σε πολλαπλές σχολικές μονάδες, λόγω δυσκολιών μετακίνησης που μπορεί να αντιμετωπίζουν ή επιβάρυνση της υγείας τους. Όσον αφορά στη διαδικασία τοποθέτησης, θα έπρεπε τουλάχιστον οι νεοδιόριστοι αλλά και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με αναπηρία, χρόνια πάθηση και όσοι προστατεύουν άτομο με αναπηρία να έχουν προτεραιότητα στην τοποθέτηση στο νομό όπου θα κληθούν να υπηρετήσουν.

Το υπουργείο Παιδείας όμως, αποφάσισε να βάλει απέναντί του τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, τους εκπαιδευτικούς που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία αλλά και ολόκληρο το αναπηρικό κίνημα.

Αποτελεί όνειδος για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να ρίχνει στον κοινωνικό Καιάδα μια κοινωνική ομάδα που παρά τις δυσκολίες της αναπηρίας της έχει όρεξη και μεράκι να εργαστεί στον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης και να μην μείνει σπίτι της. Αποτελεί κόλαφο η συστηματική άρνηση του υπουργείου να εισακούσει τα αιτήματα που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και στους εκπαιδευτικούς που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία, να εργαστούν ουσιαστικά σε ισότιμη βάση με όλους. Είναι απορίας άξιο ότι αυτό συμβαίνει τη στιγμή που η Κυβέρνηση καταρτίζει Εθνικό Πρόγραμμα για την Αναπηρία, στη βάση της δικαιωματικής προσέγγισης που έχει επιφέρει η επικύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από τη χώρα μας.

Το κείμενο της επιστολής:

Πληροφορίες: Χριστίνα Σαμαρά
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα: 08.07.2020
Αρ. Πρωτ.: 904

ΠΡΟΣ: κα Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΚΟΙΝ: «Πίνακας Αποδεκτών»
ΘΕΜΑ: «Άμεση και επιτακτική η ανάγκη ρυθμίσεων από το Υπουργείο Παιδείας για την προστασία εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και όσων προστατεύουν άτομο με βαριά αναπηρία, για τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις»

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.
Με την παρούσα (το περιεχόμενο της οποίας για πολλοστή φορά αποστέλουμε στο Υπουργείο Παιδείας), εκφράζουμε την αγανάκτηση των εκπαιδευτικών, του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, καθώς και των εκπαιδευτικών που προστατεύουν άτομο με αναπηρία, λόγω των εμποδίων που αντιμετωπίζουν με το νέο σύστημα προσλήψεων προκειμένου να διοριστούν κοντά στο τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Όπως σας είχαμε επισημάνει στις 14.02.2020 και στις 09.09.2019 με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 194 και 1182 επιστολές μας αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και οι εκπαιδευτικοί που προστατεύουν άτομο με βαριά αναπηρία, καλούνται να αντιμετωπίσουν σωρεία προβλημάτων κατά την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες, λόγω του ότι δεν λαμβάνεται υπόψη ο τόπος κατοικίας τους στο διορισμό τους και αναγκάζονται κάθε φορά να μετακομίσουν με ολόκληρη την οικογένειά τους σε διαφορετικό τόπο, ή να απομακρυνθούν οι ίδιοι από την οικογενειακή τους εστία ή ακόμα και να βρεθούν σε κάποιο απομακρυσμένο μέρος χωρίς νοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία είναι τόσο απαραίτητη σε περίπτωση χρόνιας πάθησης.
Δυστυχώς όμως διαπιστώνουμε ότι, το υπουργείο για ακόμη μια φορά, κωφεύει επιδεικτικά στην αγωνία και στο δίκαιο των εκπαιδευτικών, του ΕΕΠ και του ΕΒΠ που είναι άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και όσων έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, από το 2019. Διότι όχι μόνο αγνοήθηκαν τα αιτήματά τους, αλλά έτι περαιτέρω, ψηφίστηκε διάταξη που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη ζωή των εκπαιδευτικών με αναπηρία, με χρόνια πάθηση και όσων προστατεύουν άτομο με αναπηρία. Όπως έχουμε επισημάνει ξανά, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού και υποχρεούνται να παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Κυρία Υπουργέ,

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει δεχτεί δεκάδες διαμαρτυρίες, από ολόκληρη την Ελλάδα, από διάφορους συλλόγους, εκπαιδευτικούς φορείς, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και από εκπαιδευτικούς που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία, οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι, από τη διαπίστωση ότι λόγω της χαμηλής μοριοδότησης που λαμβάνουν με το νέο σύστημα προσλήψεων, δεν μπορούν να διοριστούν κοντά στο τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Ως εκ τούτου κρίνουμε απαραίτητο να μην ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 για απόσπαση ή μετάθεση σε εκπαιδευτικούς, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και σε όσους προστατεύουν άτομο με βαριά αναπηρία.

Επίσης, να προβλεφθεί έστω και τώρα ρύθμιση, ώστε κατά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και όσων προστατεύουν άτομο με αναπηρία σε σχολική μονάδα, να λαμβάνεται υπόψη και ο τόπος κατοικίας τους, καθώς και να μην τοποθετούνται σε πολλαπλές σχολικές μονάδες, λόγω δυσκολιών μετακίνησης που μπορεί να αντιμετωπίζουν ή επιβάρυνση της υγείας τους λόγω κόπωσης.

Όσον αφορά στη διαδικασία τοποθέτησης, θα πρέπει οι νεοδιόριστοι αλλά και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με αναπηρία, χρόνια πάθηση και όσοι προστατεύουν άτομο με αναπηρία να έχουν προτεραιότητα στην τοποθέτηση στο νομό όπου θα κληθούν να υπηρετήσουν.

Αναμένοντας την ανταπόκρισή σας στα δίκαια αιτήματά μας και την ενημέρωσή μας επί των αποτελεσμάτων των ενεργειών σας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας
Ι. Λυμβαίος

Πηγή: www.esamea.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Με Άλλα Μάτια
Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο