Αίθουσα σεμιναρίου, άντρας με λάπτοπ κοντινό και λογότυπο Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
Πηγή Εικόνας: pixabay.com

Το meallamatia.gr εξασφάλισε για εσάς 20% έκπτωση στα επιμορφωτικά σεμινάρια της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών για αιτήσεις εγγραφής που θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30.09.2020. Διαλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει, δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα της Ένωσης και μην ξεχάσετε να κάνετε την αίτησή σας μέσω του ‘Με Άλλα Μάτια’ για να εξασφαλίσετε τη σημαντική έκπτωση. Τα περισσότερα σεμινάρια της ΕΕΦ, είναι μοριοδοτούμενα. Μπορείτε να αποστείλετε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος -με το λογότυπο του meallamatia.gr- στο eefaxio@gmail.com , με κοινοποίηση στο info@meallamatia.gr .

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση Συμμετοχής εδώ.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο, μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: «Διοίκηση και Διαχείριση Σχολικών Μονάδων».

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Α’/βάθμιας, Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Διευθυντές και υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
 • Υποψήφια ή και ενεργά στελέχη της εκπαίδευσης
 • Άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης
 • Αναπληρωτές θέλουν μόρια για το σύστημα διορισμών
 • Απόφοιτους ΑΕΙ που ενδιαφέρονται για τη θεματολογία του προγράμματος
 • Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς για την ανάληψη θέσης Στελέχους της Εκπαίδευσης, τόσο με την απόκτηση γνώσεων Διοίκησης
 • Εκπαιδευτικών Μονάδων, όσο και με τις κατάλληλες δεξιότητες για την αποτελεσματική διεκπεραίωση του έργου τους ως στελέχη της εκπαίδευσης.

Η διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος είναι 400 ώρες μικτής εκπαίδευσης και κατανέμονται ως εξής:

 • 120 ώρες διά ζώσης διδασκαλία
 • 220 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω e-πλατφόρμας
 • 60 ώρες προετοιμασία, εκπόνηση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΓΩΓΗ)

Ετήσιο μοριοδοτούμενο, επιμορφωτικό πρόγραμμα στην ειδική εκπαίδευση από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Έναρξη Σεπτέμβριος 2020

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προσωπικής επιτυχίας κάθε νέου και κάθε πολίτη με αναπηρία, αλλά και το σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας κάθε χώρας. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και μη συνεχίζει και αυτή τη χρονιά την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα της Εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην αντιμετώπιση των εμποδίων στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες στα πλαίσια της Καθολικής Σχεδίασης ή Σχεδίαση για Όλους, που είναι ο συστηματικός τρόπος παροχής εκπαιδευτικών μέσων και υπηρεσιών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές στη μέγιστη δυνατή έκταση λειτουργικών δυνατοτήτων τους.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

Ταυτότητα του Προγράμματος πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή (500ωρών) αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, Τεύχος Α΄159/06.09.2016. και τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β/2017.

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 500 ώρες, 8 μήνης διάρκειας.

Δομή υλοποίησης του προγράμματος:

28% Δια ζώσης διδασκαλία, 27% e-learning, 20% πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα κέντρα, και 25% υλοποίηση εργασιών και παρουσίαση σε Συνέδριο.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) από το Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο, μοριοδοτούμενο, επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα:

«Αξιολόγηση στελεχών της εκπαίδευσης»

Έναρξη Σεπτέμβριος 2020

Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά η εξοικείωση με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
 • Στελέχη της Διοίκησης
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευ­σης ενηλίκων
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της διά Βίου Μάθησης
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

400 ώρες:

 • 170 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, η οποία θα πραγματοποιείται ένα (1) έως δύο (2) Σαββατοκύρι­ακα ανά μήνα
 • 100 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 • 90 ώρες προετοιμασία, εκπόνηση,παρουσίαση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων
 • 40 ώρες παρουσίαση μι­κροδιδασκαλιών και εργασιών.

Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 400 ΩΡΩΝ

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM με έναρξη τον Σεπτέμβριο 2020.

Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM από εκπαιδευτικούς. Σε ένα πρόγραμμα STEM (Science Technology Engineering Mathematics) οι μαθητές καλούνται ομαδοσυνεργατικά να λύσουν ένα πρόβλημα με τη συνδυασμένη χρήση των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών και της Μηχανικής/Τεχνολογίας. Οι τελευταίες εξελίξεις στην εκπαίδευση των Θετικών Επιστημών τονίζουν την ανάγκη οι μελλοντικοί επιστήμονες να μπορούν να είναι σε θέση να λύνουν προβλήματα συνδυάζοντας γνώσεις και ικανότητες από τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία κλπ) αλλά και την Τεχνολογία και την επιστήμη της Μηχανικής.

Σε ποιους απευθύνεται το επιμορφωτικό πρόγραμμα:

 • Εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(δια ζώσης, εξ αποστάσεως, υβριδικό):

 • 80 ώρες διά ζώσης διδασκαλία
 • 80 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 • 130 ώρες προετοιμασία, εκπόνηση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων
 • 110 ώρες εκπόνηση ερευνητικής εργασίας, με καθοδήγηση από τους διδάσκοντες, για δημοσίευση σε περιοδικό, ή παρουσίαση σε Συνέδριο

Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο 400 ωρών

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός με έναρξη μαθημάτων τον Σεπτέμβριο του 2020.

Το πρόγραμμα στοχεύει, στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στον χώρο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Επιδίωξη του είναι η προσφορά επιστημονικών γνώσεων που γεφυρώνουν τη θεωρία με την πράξη και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων που προωθούν τους στόχους της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Σκοπός του είναι η προετοιμασία των συμμετεχόντων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο να βοηθούν τους ανθρώπους στην επαγγελματική τους εξερεύνηση, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες ζωής, όπως είναι η επικοινωνία, η ομαδική εργασία, η διαπραγμάτευση, η απόκτηση κινήτρων.

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 400 ώρες, 8μηνης διάρκειας

 • 150 ώρες δια ζώσης.
 • 150 ώρες e-learning.
 • 70 ώρες εκπόνηση εργασίας.
 • 30 ώρες παρακολούθηση Συνέδριου.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μοριοδοτούμενο ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα 400 ωρών

Έναρξη Σεπτέμβριος 2020

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: Σχολική Ψυχολογία
Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν βασικές γνώσεις των αρχών της Σχολικής Ψυχολογίας. Επιπλέον, θα λάβουν πλήρη και έγκυρη ενημέρωση για τις ψυχολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στη σχολική κοινότητα και θα καταρτιστούν στον εντοπισμό, το χειρισμό και την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων παιδιών, εφήβων αλλά και ενηλίκων. Τέλος, θα παρουσιαστούν και αναλυθούν στρατηγικές και τεχνικές για τη διαχείριση κρίσεων και προβληματικών καταστάσεων στην οικογένεια και το σχολείο.

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 400 ώρες, 9 μήνης διάρκειας

 • 150 ώρες δια ζώσης
 • 150 ώρες e-learning
 • 70 ώρες εκπόνηση εργασίας
 • 30 ώρες παρακολούθηση Συνεδρίου

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Α.Μ.Ε.Α

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών οργανώνει Πρόγραμμα Εξειδίκευσης, με τίτλο «Εκπαίδευση συνοδών ατόμων με αναπηρία», διάρκειας 100 διδακτικών ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τρίμηνο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2020 .

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση συνοδών/ εκπαιδευτών σε θέματα που αφορούν τόσο τα χαρακτηριστικά και τις υποχρεώσεις του συνοδού/ εκπαιδευτή όσο και σε θέματα αναφορικά με τις δεξιότητες ζωής, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, δεξιότητες ελεύθερου χρόνου των ατόμων με αναπηρία. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό ο μελλοντικός συνοδός/ εκπαιδευτής θα μπορέσει να αποκτήσει βασικές γνώσεις σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς καθώς και αντιμετώπισης θεμάτων σεξουαλικής συμπεριφοράς. Θα δοθούν ιστορικές μελέτες προς συζήτηση και ανάπτυξη προγραμμάτων ή/ και ανάλυση καταστάσεων. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν σε διαδραστικές ασκήσεις και εργαστηριακού τύπου εκπαίδευση.

Οι 100 ώρες του προγράμματος περιλαμβάνουν : 50 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση , 30 ώρες δια ζώσης και 20 ώρες εκπόνηση μελέτης .

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και συμπληρωματικό υλικό. Οι εκπαιδευόμενοι για την απόκτηση του πιστοποιητικού, υποβάλλονται σε προφορική αξιολόγηση με συζήτηση στο τέλος του προγράμματος. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης, διαφορετικά λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ»

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2020 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ».

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 – 400 ΩΡΕΣ

Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:
1. Σε αποφοίτους σχολών ΑΕΙ.
2. Σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει καριέρα στο χώρο της ξενάγησης

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύει τους ανθρώπους που στελεχώνουν ή πρόκειται να στελεχώσουν τη διοίκηση σε μεγάλους ή μικρούς οργανισμούς στον κλάδο του τουρισμού, προκειμένου να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γενικές και ειδικές γνώσεις γύρω το επάγγελμα του ξεναγού. Τα μαθήματα επικεντρώνονται ακόμη στην έννοια της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, την γνωριμίας με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, καθώς επίσης και στην οργάνωση και διαχείριση των τουριστικών μονάδων, της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, των τεχνικών και μεθόδων ξενάγησης, της διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς τις κατηγορίες και τη μεθοδολογία διεξαγωγής ξεναγήσεων.

Το πρόγραμμα ακολουθεί τη μεικτή μεθοδολογία μάθησης, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • 21 ώρες διδασκαλίας (3 ώρες/ενότητα) με τους εισηγητές, που παρακολουθούνται δια ζώσης στην έναρξη του προγράμματος.
 • 63 ώρες διδασκαλίας(9 ώρες/ενότητα) με τους εισηγητές που παρακολουθούνται εξ’ αποστάσεως, μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.
 • 252ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας(36 ώρες/ενότητα)
 • 90 ώρες για την εκπόνηση εργασίας.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Επίσης, ορίζεται ότι κάθε ώρα επιμόρφωσης αντιστοιχεί σε 0,05 μονάδες ECVET.

Δείτε αναλυτικά όλα τα σεμινάρια της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών εδώ.

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή