Χέρι που γράφει σε πράσινο πίνακα τη φράση "low cost"

Τι αναφέρει η Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΠΕΚ) 2021 της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα

Σοβαρά προβλήματα φαίνεται να αντιμετωπίζει το κομμάτι των δαπανών που γίνονται στον τομέα της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΠΕΚ) 2021 της ΕΕ, όπως παρουσιάζεται στην έκθεση του Προγράμματος SFC2021 που υποστηρίζεται από το ΕΤΠΑ (Στόχος «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη»), το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ — (άρθρο 21 παράγραφος 3).

Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

♦ Ψηφιακές δεξιότητες

Το ποσοστό των ατόμων με ψηφιακές δεξιότητες άνω του βασικού επιπέδου (32%) υπολείπεται του μ.ο. της ΕΕ (57%), μολονότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών με βασικές ψηφιακές γνώσεις έχει βελτιωθεί.

♦ Πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου

Η Πρόωρη Εγκατάλειψη του Σχολείου (ΠΕΣ) είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ. Ωστόσο, παρουσιάζεται χάσμα μεταξύ των γεννημένων στο εξωτερικό μαθητών, καθώς το 25% (2019) έχουν εγκαταλείψει πρόωρα την εκπαίδευση ή την κατάρτιση (αύξηση κατά 5,1 μονάδες σε σχέση με το 2018) σε σύγκριση με το 2% των γηγενών.

♦ Προσχολική αγωγή

Η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση είναι χαμηλή, παρά τις βελτιωτικές παρεμβάσεις. Το 2018 το 75,2% των παιδιών 4-6 ετών ήταν στην προσχολική εκπαίδευση, ποσοστό χαμηλότερο από τον μ.ο.της ΕΕ (94,8%) και από το σημείο αναφοράς (95%) του πλαισίου (EΠΕK 2020).

PISA

Η έρευνα PISA 2018 έδειξε χαμηλές επιδόσεις των 15χρονων μαθητών στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες συγκριτικά με το 2015 (ο.π.).

Συμπερίληψη

Η συμπεριληπτική/ενταξιακή εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑμεΑ) παρά τις βελτιώσεις υστερεί σημαντικά. Η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης περιορίζεται σημαντικά κατά το πέρασμα από την Α΄βάθμια στη Β΄βάθμια εκπαίδευση.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό (86%) φοιτητών σε προπτυχιακά προγράμματα στην ΕΕ (60%). Στο μεταπτυχιακό επίπεδο, το ποσοστό είναι 10% (ΕΕ:29%) καθώς προτιμώνται τα προγράμματα του εξωτερικού. Αντιθέτως, η εισερχόμενη κινητικότητα είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ.

Ανεργία

Για τους απόφοιτους Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης, παρόλο που απορροφούνται ευκολότερα στην αγορά εργασίας, σε σχέση με τους απόφοιτους άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης, το ποσοστό ανεργίας παραμένει υψηλό (12,1%) δημιουργώντας συνθήκες για την αύξηση της υποαπασχόλησης και της μετανάστευσης.

ΕΕΚ

Η ελκυστικότητα και αποτελεσματικότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (European Semester GR 2020: 28,8% εγγραφές μαθητών της ανώτερης Β΄βάθμιας εκπαίδευσης με μ.ο. ΕΕ 47,8% το 2017). Σημαντικό ζήτημα αποτελεί η εγκατάλειψη των σπουδών πριν την ολοκλήρωσή τους. Το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων ΕΕΚ το 2019 παρέμεινε σταθερό στο 50,9%, χαμηλότερο από το μ.ο. της ΕΕ (79,1 %), (ΕΠΕΚ 2020).

Δία Βίου Μάθηση

Η συμμετοχή ενηλίκων στη Διά Βίου Μάθηση (ΔΒΜ) το 2019 ανήλθε σε μόλις 3,9%, ποσοστό χαμηλότερο από τον μ.ο. της ΕΕ (10,8%) και από τον στόχο της ΕΕ για το 2020 (15%). Το ποσοστό των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης που συμμετέχουν στη ΔΒΜ (0,8%) είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη (ΕΕ:4,3%) (ο.π.).

Αποκλεισμός

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, λόγω της ανάγκης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αναδείχθηκε ο κίνδυνος αποκλεισμού για τις μειονεκτούσες ομάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Eurofound, 2020).

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την Έκθεση: Έκθεση

Πηγή: www.alfavita.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή