Θέση στάθμευσης ΑμεΑ

Είστε δικαιούχος θέσης στάθμευσης ΑμεΑ και επιθυμείτε να εκδόσετε το ειδικό δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ;

Δικαιούχοι κάρτας στάθμευσης ΑμεΑ

• Ν. 490/1976 Άρθρο 1 (ΦΕΚ 331 Α’)

Ανάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργάτες εξωτερικού που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση

• Ν. 1798/1988 Άρθρο 16 (ΦΕΚ 166 Α’)

Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν:

 • Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
 • Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%.
 • Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
 • Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%.

• Ν. 1882/1990 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α’)

 • Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες:
 • Νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες από αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις.
 • Έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία.
 • Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμοραγική διάθεση (αιμοροφιλία).
 • Πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ή μεταμόσχευση νεφρού.
 • Πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.

• ΠΔ 241/2005 – (ΦΕΚ 290 Α’)

Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες.

• Εγκύκλιος 515/2015 – (7-1-2015)

 • Πολίτες οι οποίοι κατέστησαν ΑµεΑ µετά την απόκτηση του Ι.Χ αναπηρικού αυτοκινήτου.
 • Γονείς ανηλίκων τέκνων ΑµεΑ και δικαστικοί συµπαραστάτες ανηλίκων-ενηλίκων Αµεα.

Δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας στάθμευσης ΑμεΑ

 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του διακαιούχου αθεώρητο*
 • Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος αθεώρητο*
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης δικαιούχου αθεώρητο*
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι «η χρήση του ∆ελτίου Στάθµευσης θα γίνεται στο συγκεκριµένο όχηµα και µόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Αµεα και όταν το Αµεα επιβαίνει του οχήµατος» (στην περίπτωση του ο δικαιούχος δεν διαθέτει άδεια οδήγησης
 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
  Το ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, το οποίο προβλέπεται από την Γ4Α/Φ/3012/1984 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (εφόσον αυτό έχει χορηγηθεί)
 • Έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραµµατεία των ΚΕΠΑ, µε τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.1798/1988, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 23 του Ν.1882/1990 και έχουν στην πλήρη κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο (στην περίπτωση που το όχημα δεν είναι αναπηρικό).
 • Οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με την υιοθεσία ή την αναδοχή Ατόμων με Αναπηρίες (σε περίπτωση γονέων ή δικαστικών συμπαραστατών ανήλιων ή ενήλικων ΑμεΑ)

Αρμόδια υπηρεσία είναι η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας

Πηγή: www.amea-care.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή