• Αρχική
  • Κοινωνικό Αντάμωμα
  • Eco Signs: “Από τα Απορρίμματα στο Θησαυρό: Σχέδια Μαθημάτων Ανακύκλωσης για Κωφούς και Βαρήκοους Μαθητές Νηπιαγωγείου”
Στιγμιότυπο από το animation "Τα σκουπίδια είναι πολλά". Δύο παιδιά στην παιδική χαρά, ανάμεσά τους ένας κάδος ανακύκλωσης και πίσω τους το κτίριο του ειδικού σχολείου κωφών Αργυρούπολης.

“Από τα Απορρίμματα στο Θησαυρό: Σχέδια Μαθημάτων Ανακύκλωσης για Κωφούς και Βαρήκοους Μαθητές Νηπιαγωγείου” – Περιγραφή του προγράμματος και το υλικό που αναπτύχθηκε.

Eco Signs

Το Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ “Από τα Απορρίμματα στο Θησαυρό: Σχέδια Μαθημάτων Ανακύκλωσης για Κωφούς και Βαρήκοους Μαθητές Νηπιαγωγείου”, με ακρωνύμιο Eco Signs και κωδικό 2022-1-EL01-KA210-SCH-000082710.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση:

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός τoυ προγράμματος είναι η δημιουργία ενός πλήρους εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα μυήσει τα κωφά και με προβλήματα ακοής νήπια στην διαδικασία της ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής διατήρησης εν γένει, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εκπαιδευτικά τεχνολογικά εργαλεία, εκπαιδευτικό παραμύθι και εκπαιδευτικό παιχνίδι.

Το υλικό

Το υλικό που έχει δημιουργηθεί από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βοηθήσει εκπαιδευτικούς της ειδικής αλλά και της γενικής εκπαίδευσης (για παράδειγμα στην Ενότητα “Φροντίζω το Περιβάλλον” του προγράμματος Εργαστηρίων Δεξιοτήτων), καθώς δίνονται σχέδια μαθημάτων και πολλά επιπλέον ψηφιακά υλικά, ώστε να οργανώσουν καλύτερα το μάθημα τους και βέβαια να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης των κωφών και ακουόντων παιδιών. Το υλικό αυτό δύναται να βοηθήσει και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ακούοντα παιδιά, καθώς έχει πολύ καλή οπτικοποίηση των πληροφοριών, όπως άλλωστε απαιτείται στην εκπαίδευση των κωφών παιδιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και από γονείς οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στο απαραίτητο λεξιλόγιο και θα μπορούν να το επικοινωνήσουν με τα κωφά παιδιά τους. Επιπλέον, το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενταξιακά σχολικά προγράμματα γενικών σχολείων όπου φοιτούν κωφοί και ακούοντες μαθητές (Τμήματα Ένταξης, παράλληλη στήριξη). Η οπτικοποιημένη παρουσίαση του περιεχομένου, του λεξιλογίου και των ψηφιακών εφαρμογών θα διευκολύνει την αμφίδρομη επικοινωνία κωφών και ακουόντων μαθητών και εκπαιδευτικών. Έμφαση δίνεται στoυς τρεις άξονες για την βιώσιμη συμπεριφορά των πολιτών: «Μειώστε, επαναχρησιμοποιήστε κι ανακυκλώστε».

Όλες οι πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό που έχουμε δημιουργήσει, βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος: Eco Signs (skda.gr).

Πιο αναλυτικά σας παρουσιάζουμε το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό:

Ο αναλυτικός οδηγός εκπαιδευτικού για το περιβάλλον, την οικολογική συνείδηση και ανακύκλωση, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε εκπαιδευτικό, το οποίο θα βοηθήσει να αναπτυχθούν σχέδια μαθημάτων με στόχο την ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης των νηπίων με ή και χωρίς προβλήματα ακοής. https://skda.gr/recycling/

Τα βιβλία μας:

🔶 “Βρες την ΕΜΑ”.

Η Έμα είναι Κωφή μαθήτρια του Ειδικού Νηπιαγωγείου Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης. Γνωρίζει τα πάντα για την προστασία του περιβάλλοντος και μας προτρέπει να συμμετέχουμε ενεργά κι εμείς! Μας εξηγεί πως πήρε το όνομά της, τι σημαίνει και πόσο σημαντικό είναι για να το θυμόμαστε όλοι!

▶️ Σε πολυμεσική μορφή: read.bookcreator.com

▶️ Στην Ελληνική Νοηματική γλώσσα: read.bookcreator.com

🔶 «Κοίτα να δεις!»

Μια μικρή μπαταρία ξυπνάει και αναρωτιέται που βρίσκεται….Το ταξίδι της μπαταρίας μόλις ξεκινούσε… Ένα ταξίδι κυκλικό όπως αυτό της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ!”

▶️ Σε πολυμεσική μορφή: read.bookcreator.com

▶️ Σε απλοποιημένη μορφή: read.bookcreator.com

▶️ Στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: read.bookcreator.com

🔶 «Η Άννα και η Λεώνη ανακυκλώνει»

Η Άννα κι η Λεώνη, δύο δίδυμες κωφές αδερφούλες, θέλουν να σώσουν το αγαπημένο τους δέντρο… Τι θα κάνουν ώστε να μην κοπεί;

▶️ Σε πολυμεσική μορφή:read.bookcreator.com

▶️ Στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: read.bookcreator.com

▶️ Σε κινούμενα σχέδια/animation:skda.gr/animation

▶️ Σε animation με Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: skda.gr/animation

🔶 «Η περιπέτεια στο πάρκο επαναχρησιμοποίησης»

Μια διαδραστική ιστορία ” Διάλεξε τη δική σου περιπέτεια ” για την επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων, που διαδραματίζεται σε ένα πάρκο στην Ελλάδα.

▶️ Σε πολυμεσική μορφή: read.bookcreator.com

▶️ Στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Book Creator | read.bookcreator.com

🔶 «Η περιπέτεια της παραλίας ανακύκλωσης»

Μια διαδραστική ιστορία ” Διάλεξε τη δική σου περιπέτεια ” για την ανακύκλωση με τον Νίκο και την Ελένη σε μια παραλία της Ελλάδας. !!!

▶️ Σε πολυμεσική μορφή: read.bookcreator.com

▶️ Στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Book Creator | read.bookcreator.com

🔶  «Τα σκουπίδια είναι πολλά»

Μια διαδραστική ιστορία ” Διάλεξε τη δική σου περιπέτεια ” για τη μείωση των απορριμμάτων, που διαδραματίζεται σε μια σχολική αυλή ενός σχολείου κωφών και βαρήκοων παιδιών!!!

▶️ Σε πολυμεσική μορφή: read.bookcreator.com

▶️ Στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Book Creator | read.bookcreator.com

 Οι κοινωνικές ιστορίες, οι οποίες βασίστηκαν στις τρεις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής μεθοδολογίας και στρατηγικής για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και σχεδιάστηκαν για το πρόγραμμα είναι οι εξής:

🔶 Για την Μείωση απορριμμάτων, η κοινωνική ιστορία, “Φροντίζουμε τον πλανήτη μας μειώνοντας τα απορρίμματα” :

▶️ Σε πολυμεσική μορφή:read.bookcreator.com

▶️ Στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα φυσικό και άβαταρ νοηματιστή, σε έντυπη και ακουστική μορφή : read.bookcreator.com

🔶 Για την Ανακύκλωση απορριμμάτων, η κοινωνική ιστορία “Η μαγεία της ανακύκλωσης”:

▶️ Σε πολυμεσική μορφή: read.bookcreator.com

▶️ Στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα φυσικό και άβαταρ νοηματιστή, σε έντυπη και ακουστική μορφή : read.bookcreator.com

🔶  Για την Επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων, η κοινωνική ιστορία, ”Η δεύτερη ζωή των πραγμάτων” :

▶️ Σε πολυμεσική μορφή:read.bookcreator.com

▶️ Στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα φυσικό και άβαταρ νοηματιστή, σε έντυπη και ακουστική μορφή : read.bookcreator.com

Τα διαδραστικά παιχνίδια που επίσης στηρίχθηκαν στους τρεις πυλώνες στρατηγικής μείωσης απορριμμάτων:

🔶 Για την ανακύκλωση:

Ανακύκλωση – Eco Signs (skda.gr)

🔶 Για την επαναχρησιμοποίηση:

Επαναχρησιμοποίηση – Eco Signs (skda.gr)

🔶 Για την μείωση:

Μείωση – Eco Signs (skda.gr)

🔶 Συγκεντρωτικά τα animation του βιβλίου «Η Άννα και η Λεώνη ανακυκλώνει», «Μείωση» «Επαναχρησιμοποίηση» και «Ανακύκλωση» βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Animation – Eco Signs (skda.gr)

🔶 Το απαραίτητο λεξιλόγιο για την εφαρμογή του προγράμματος σε μορφή flashcards και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: :skda.gr/vocabulary

🔶 Ψηφιακά παιχνίδια για την διδασκαλία και την αξιολόγηση του λεξιλογίου.

https://www.tinytap.com/activities/g5dnl/play/λεξιλογιο-για-το-περιβαλλον

https://www.tinytap.com/activities/g5ds6/play/λεξιλογιο-για-το-περιβαλλον-2

 Όσων αφορά τα social media του προγράμματος, θα τα βρείτε στο facebook:

Eco Signs-Ειδικό Νηπιαγωγείο και Βαρηκόων Αργυρούπολης (https://www.facebook.com/signseco) και στο

Instagram: ecosigns2023 (https://www.instagram.com/ecosigns2023/).

Πηγή: www.especial.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή