Ένα μασούρι με χρήματα. Το εξωτερικό χαρτονόμισμα είναι 100€, κάτω αριστερά το λογότυπο της ΕΣΑμεΑ.

Με επιστολή της στην κ. Δ. Μιχαηλίδου, υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η ΕΣΑμεΑ ζητά τη διεύρυνση του Ειδικού Βοηθήματος Ευάλωτων Ομάδων της ΔΥΠΑ με τη συμπερίληψη στους αποδέκτες του των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που πληρούν τα κριτήρια- των πλέον ευάλωτων πολιτών της χώρας.

Η νέα παροχή της ΔΥΠΑ αποσκοπεί στην στήριξη ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για το επίδομα ανεργίας – για την ομαλή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας και διευρύνοντας το δίχτυ κοινωνικής προστασίας της ΔΥΠΑ προς τους ανέργους, με απουσία πρόβλεψης χορήγησης του ειδικού βοηθήματος στα άτομα με αναπηρία ή και χρόνιες παθήσεις, την ώρα που σε οποιαδήποτε πρόγραμμα απασχόλησης ή και χορήγησης ειδικών βοηθημάτων από τη Δ.ΥΠ.Α. για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, πάντα συμπεριλαμβάνονται τα άτομα με αναπηρία ή και χρόνιες παθήσεις, που κατ’ εξοχήν είναι οι πλέον ευάλωτοι.

Χαμηλό ποσοστό ΑμεΑ στον ενεργό πληθυσμό

Επιπλέον επισημαίνεται ότι με το 14ο Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ. αναδείχθηκαν σοκαριστικά στοιχεία για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα βρίσκεται εκτός εργατικού δυναμικού! Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση 20-64 ετών που μετέχουν στον ενεργό πληθυσμό (εργατικό δυναμικό) είναι 23,7%, και των απασχολούμενων ατόμων με σοβαρή αναπηρία 20-64 ετών μόλις 18,4%!

Πολύ περισσότερο τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, όπου τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν να αντιμετωπίσουν, παράλληλα με την μακροχρόνια κρίση, το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας στα προϊόντα βασικών αναγκών, την ενέργεια, τα καύσιμα καθώς και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος διαβίωσης σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση.

Για την ουσιαστική στήριξη των ευάλωτων των κοινωνικών ομάδων σε περιόδους κρίσης, επιβάλλεται να υπάρξει ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, αλλά και τις οικογένειες αυτών, σε όλους τους τομείς της καθημερινής τους ζωής και διαβίωσης.

Η Επιστολή

ΠΡΟΣ: κα Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΚΟΙΝ: «Πίνακας Αποδεκτών»

ΘΕΜΑ: «Ζητείται άμεσα η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στους δικαιούχους του ειδικού βοηθήματος ευάλωτων ομάδων το οποίο χορηγείται από τη Δ.ΥΠ.Α.»

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), όπως γνωρίζετε, αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.

Στο πλαίσιο των δράσεων της, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) λειτουργεί την Υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» παρέχοντας καθημερινά πληροφορίες, υποστήριξη και ενδυνάμωση, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού εξατομικευμένης παρέμβασης από κοινού με τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Πρόσφατα, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., Δελτίο Τύπου σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων ύψους 718,50 ευρώ η οποία ξεκίνησε στις 6.2.2024. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου (επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή) αναφέρεται ότι: «Από σήμερα, Τρίτη 6 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00, είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική αίτηση για το νέο Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων, ύψους 718,50 € (37,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας), προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε παιδί, που τέθηκε σε ισχύ από 29.12.2023.

Η νέα παροχή της ΔΥΠΑ αποσκοπεί στην στήριξη ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για το επίδομα ανεργίας – για την ομαλή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας και διευρύνοντας το δίχτυ κοινωνικής προστασίας της ΔΥΠΑ προς τους ανέργους.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι της παροχής είναι άνεργοι:

  • Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας
  • Αποφυλακισμένοι
  • Γυναίκες, θύματα έμφυλης ή/και ενδοοικογενειακής βίας
  • Θύματα βίας – εμπορίας
  • Απεξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες. (…)».

Με βάση το παραπάνω, παρατηρείται η απουσία πρόβλεψης χορήγησης του ειδικού βοηθήματος στα άτομα με αναπηρία ή και χρόνιες παθήσεις που πληρούν τις λοιπές προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Ωστόσο, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι σε οποιαδήποτε πρόγραμμα απασχόλησης ή και χορήγησης ειδικών βοηθημάτων από τη Δ.ΥΠ.Α. για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, πάντα συμπεριλαμβάνονται τα άτομα με αναπηρία ή και χρόνιες παθήσεις που κατ’ εξοχήν είναι οι πλέον ευάλωτοι.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε, ότι σύμφωνα με το 14ο Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ. αναδείχθηκαν σοκαριστικά στοιχεία για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα βρίσκεται εκτός εργατικού δυναμικού! Ενδεικτικά, σας αναφέρουμε ότι το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση 20-64 ετών που μετέχουν στον ενεργό πληθυσμό (εργατικό δυναμικό) είναι 23,7%, και των απασχολούμενων ατόμων με σοβαρή αναπηρία 20-64 ετών μόλις 18,4%!

Κυρία Υπουργέ,

Στη βάση των επιταγών του Συντάγματος αλλά και της Διεθνούς Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, τα άτομα με αναπηρία πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως και ισότιμα όλα τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους και να τυγχάνουν το σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειάς τους. Οι συνθήκες διαβίωσής τους πρέπει να προστατεύουν και να προάγουν την εξασφάλιση του δικαιώματος αυτού, χωρίς διακρίσεις βάσει της αναπηρίας. Η προστασία της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και πρέπει να απολαμβάνεται σε ίση βάση με τους άλλους.

Την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν να αντιμετωπίσουν, παράλληλα με την μακροχρόνια κρίση, το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας στα προϊόντα βασικών αναγκών, την ενέργεια, τα καύσιμα. Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση, οδηγεί εν τέλει σε φτωχοποίηση. Για την ουσιαστική στήριξη των ευάλωτων των κοινωνικών ομάδων σε περιόδους κρίσης, επιβάλλεται να υπάρξει ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, αλλά και τις οικογένειες αυτών, σε όλους τους τομείς της καθημερινής τους ζωής και διαβίωσης.

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας απευθυνόμαστε σε εσάς προκειμένου να προστεθούν στους δικαιούχους του Ειδικού Βοηθήματος Ευάλωτων Ομάδων ύψους 718,50 ευρώ, τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που πληρούν τις λοιπές προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Εν αναμονή της ανταπόκρισής σας σχετικά με την τροποποίηση των δικαιούχων της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης και της σχετικής ενημέρωσής μας, σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Β. Κούτσιανος

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή