Διάσπαρτα χρωματιστά ανθρωπάκια πάνω έδαφος με γραμμές και κύκλους

Μετά τις αποκαλύψεις για αυτά που συμβαίνουν στις κλειστές δομές της χώρας, η ΕΣΑμεΑ ζητά από τα αρμόδια υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών να μονιμοποιήσουν το προσωπικό που εργάζεται σε προνοιακούς φορείς για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του covid-19, ώστε να συνεχίσουν τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας να παρέχουν με ασφάλεια και επάρκεια τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες τους στα άτομα με βαριές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις που περιθάλπονται σε αυτά.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η προσφορά τους είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική, αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δομών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, ή να δοθεί τουλάχιστον ετήσια παράταση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 στις συμβάσεις του εν λόγω προσωπικού.

Τα πολύ σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σε ολόκληρη της χώρα, τα οποία επιδεινώνονται εξαιτίας της λήξης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του έκτακτου και επικουρικού προσωπικού που εργάζονται σε αυτά, είναι γνωστά.

Η τρίμηνη παράταση των συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού covid-19, που δόθηκε με το άρθρο 34 του ν.4975/2022 (ΦΕΚ Α΄187) έως τις 31.12.2022, δεν είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποστελέχωση των συγκεκριμένων δομών.

Το κείμενο της επιστολής:

Πληροφορίες: Χριστίνα Σαμαρά

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα: 05.12.2022

Αρ. Πρωτ.: 1768

ΠΡΟΣ: -κ. Κ. Χατζηδάκη, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων -κ. Μ. Βορίδη, Υπουργό Εσωτερικών

ΚΟΙΝ: «Πίνακας Αποδεκτών»

ΘΕΜΑ: «Κρίνεται αναγκαία η μονιμοποίηση του έκτακτου προσωπικού που εργάζεται σε προνοιακούς φορείς για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω covid-19»

Κύριοι Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) η οποία αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, με την παρούσα επιστολή της, θέτει υπόψη σας το ζήτημα που αφορά στη λήξη των συμβάσεων του έκτακτου και επικουρικού προσωπικού που στελεχώνει τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και ζητάει την άμεση νομοθετική παρέμβασή σας για την επίλυσή του.

Έχουμε επισημάνει πολλές φορές τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σε ολόκληρη της χώρα, τα οποία επιδεινώνονται εξαιτίας της λήξης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του έκτακτου και επικουρικού προσωπικού που εργάζονται σε αυτά.

Η τρίμηνη παράταση των συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού covid-19, που δόθηκε με το άρθρο 34 του ν.4975/2022 (ΦΕΚ Α΄187) έως τις 31.12.2022, δεν είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποστελέχωση των συγκεκριμένων δομών.

Ως εκ τούτου και ειδικά μετά τις αποκαλύψεις για αυτά που συμβαίνουν στις κλειστές δομές της χώρας, ζητάμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη μονιμοποίηση του προσωπικού που εργάζεται σε προνοιακούς φορείς για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του covid-19, ώστε να συνεχίσουν τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας να παρέχουν με ασφάλεια και επάρκεια τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες τους στα άτομα με βαριές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις που περιθάλπονται σε αυτά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφορά τους είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική, αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δομών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, ή να δοθεί τουλάχιστον ετήσια παράταση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 στις συμβάσεις του εν λόγω προσωπικού.

Ευελπιστώντας πως θα ανταποκριθείτε άμεσα στο προαναφερόμενο ζήτημα μείζονος σημασίας θέμα για την ασφάλεια και τη ζωή των ατόμων με αναπηρία και με χρόνιες παθήσεις των δημόσιων δομών κλειστής φροντίδας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τις ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος, Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας, Β. Κούτσιανος

Πηγή: www.esamea.gr.

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή