• Αρχική
  • Απόψεις – Παρεμβάσεις
  • Ε.Σ.Α.μεΑ.: Διαμαρτυρία για το νομοσχέδιο του υπ. Εθνικής Άμυνας που οδηγεί σε απόγνωση οικογένειες στελεχών με μέλη με αναπηρία- χρόνια πάθηση
Σε λευκή επιφάνεια παραταγμένα πλαστικά στρατιωτάκια (παιδικό παιχνίδι). Στην κάτω δεξιά γωνία το λογότυπο της ΕΣΑμεΑ.

ΕΣΑμεΑ: Επιστολή διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Με επιστολή της η ΕΣΑμεΑ κατέθεσε την έντονη διαμαρτυρία της για άρθρο του σχεδίου νόμου «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις» προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθώς και στον διαδικτυακό τόπο www.opegov.gr και ζητά την απόσυρση του άρθρου 69.

❗ Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο καταργείται αφενός το αμετάθετο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που φροντίζουν άτομο με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση, αφετέρου το δικαίωμα των στελεχών με αναπηρία/χρόνια πάθηση ή σακχαρώδη διαβήτη να υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους!

Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 69 «Τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 5 ν. 3883/2010», αναφέρεται ότι τα στελέχη που έχουν σύζυγο ή τέκνο με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη ή είναι ανάδοχοι γονείς ή έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη, υπηρετούν, μετά από αναφορά τους, για έξι (6) τουλάχιστον έτη στον τόπο προτίμησής τους και εν συνεχεία μετατίθενται σε φρουρές όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές υγείας, ανάλογα με το πρόβλημα υγείας.

Η ρύθμιση αυτή, σύμφωνα με την οποία τα εν λόγω στελέχη έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν μόνο για έξι έτη στον τόπο προτίμησής τους και στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα να μετατεθούν σε άλλες φρουρές, κρίνεται ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

❗ Ταυτόχρονα στο ίδιο νομοσχέδιο καταργείται το κεκτημένο δικαίωμα (βλ. άρθρο 5, ν. 3883/2010) των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που έχουν οι ίδιοι αναπηρία/χρόνια πάθηση ή σακχαρώδη διαβήτη να υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους.

Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στις οικογένειες στελεχών που έχουν, είτε οι ίδιοι αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση, είτε έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, διότι:

➪ Θα προκύψουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ζωές παιδιών με βαριές αναπηρίες όταν απομακρυνθούν από το οικείο περιβάλλον τους και τις δομές στις οποίες παρακολουθούν εξειδικευμένα προγράμματα φροντίδας ή αποκατάστασης, εξαιτίας της τοποθέτησης των γονέων/κηδεμόνων τους σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές, που στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν υπάρχουν δομές αντίστοιχων υπηρεσιών,

➪ Δεν εξασφαλίζεται με ποιο τρόπο το άτομο με χρόνια πάθηση θα ζήσει μακριά από την εξιδεικευμένη μονάδα που το παρακολουθεί,

➪ Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι πολλές από αυτές τις οικογένειες, που έχουν άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες, έχουν διαμορφώσει κατάλληλα τις οικίες τους, ώστε να είναι προσβάσιμες και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του ατόμου που φροντίζουν (όπως ασανσέρ, εσωτερικές ράμπες, ειδικά διαμορφωμένο μπάνιο και υπνοδωμάτιο κ.α.)

Τελικό ερώτημα: πως θα διασφαλιστεί ότι στη νέα φρουρά θα υπάρχουν οι ανάλογες δομές υγείας που θα εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση του ατόμου και δεν θα βασιστεί η τοποθέτηση του στελέχους σε αυθαίρετη κρίση;

Η ΕΣΑμεΑ τονίζει ότι όλες οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 69 του σχεδίου νόμου, παραβιάζουν κατάφορα τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση και ζητά την απόσυρσή του.

Το κείμενο της επιστολής:

Πληροφορίες: Χριστίνα Σαμαρά

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα: 09.05.2024

Αρ. Πρωτ.: 445

ΠΡΟΣ: κ. Ν. Δένδια, Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΚΟΙΝ: «Πίνακας Αποδεκτών»

ΘΕΜΑ: «Έντονη διαμαρτυρία της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την κατάργηση αφενός του αμετάθετου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που φροντίζουν άτομο με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση, αφετέρου του δικαιώματος των στελεχών με αναπηρία/χρόνια πάθηση ή σακχαρώδη διαβήτη να υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους»

Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Με το παρόν έγγραφό μας και με αφορμή το σχέδιο νόμου «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις» που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, καταθέτουμε τις προτάσεις μας, οι οποίες υποβλήθηκαν και ηλεκτρονικά στις 09.05.2024 στον διαδικτυακό τόπο www.opegov.gr.

Λαμβάνοντας υπόψη:

– την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», συνταγματικές επιταγές και απαιτήσεις της εθνικής μας νομοθεσίας, όπως:
τον ν.4488/2017, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ» τα εξής: «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ […]»

– τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,

– η Ε.Σ.Α.μεΑ. εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της, για την κατάργηση αφενός του αμετάθετου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που φροντίζουν άτομο με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση, αφετέρου του δικαιώματος των στελεχών με αναπηρία/χρόνια πάθηση ή σακχαρώδη διαβήτη να υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους!!

Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 69 «Τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 5 ν. 3883/2010», αναφέρεται ότι τα στελέχη που έχουν σύζυγο ή τέκνο με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη ή είναι ανάδοχοι γονείς ή έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη, υπηρετούν, μετά από αναφορά τους, για έξι (6) τουλάχιστον έτη στον τόπο προτίμησής τους και εν συνεχεία μετατίθενται σε φρουρές όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές υγείας, ανάλογα με το πρόβλημα υγείας.

Θεωρούμε απαράδεκτη τη ρύθμιση αυτή, σύμφωνα με την οποία τα εν λόγω στελέχη έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν μόνο για έξι έτη στον τόπο προτίμησής τους και στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα να μετατεθούν σε άλλες φρουρές.

Επιπρόσθετα, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι με το παρόν σχέδιο νόμου καταργείται το κεκτημένο δικαίωμα (βλ. άρθρο 5, ν. 3883/2010) των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που έχουν οι ίδιοι αναπηρία/χρόνια πάθηση ή σακχαρώδη διαβήτη να υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους.

Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στις οικογένειες στελεχών που έχουν, είτε οι ίδιοι αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση, είτε έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, διότι:

➪ Θα προκύψουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ζωές παιδιών με βαριές αναπηρίες όταν απομακρυνθούν από το οικείο περιβάλλον τους και τις δομές στις οποίες παρακολουθούν εξειδικευμένα προγράμματα φροντίδας ή αποκατάστασης, εξαιτίας της τοποθέτησης των γονέων/κηδεμόνων τους σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές, που στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν υπάρχουν δομές αντίστοιχων υπηρεσιών,

➪ Δεν εξασφαλίζεται με ποιο τρόπο το άτομο με χρόνια πάθηση θα ζήσει μακριά από την εξιδεικευμένη μονάδα που το παρακολουθεί,

➪ Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι πολλές από αυτές τις οικογένειες, που έχουν άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες, έχουν διαμορφώσει κατάλληλα τις οικίες τους, ώστε να είναι προσβάσιμες και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του ατόμου που φροντίζουν (όπως ασανσέρ, εσωτερικές ράμπες, ειδικά διαμορφωμένο μπάνιο και υπνοδωμάτιο κ.α.)

Επίσης, εύλογα τίθεται το ερώτημα, πως θα διασφαλιστεί ότι στη νέα φρουρά θα υπάρχουν οι ανάλογες δομές υγείας που θα εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση του ατόμου και δεν θα βασιστεί η τοποθέτηση του στελέχους σε αυθαίρετη κρίση;

Κύριε Υπουργέ,

Θεωρούμε ότι όλες οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 69 του σχεδίου νόμου, παραβιάζουν κατάφορα τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση και ζητάμε την απόσυρσή του.

Ευελπιστώντας ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο δίκαιο αίτημά μας,

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

Β. Κούτσιανος

Πηγή: www.esamea.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή