λογότυπο Education Leaders Awards 2019

Το Νέο Φροντιστήριο βραβεύτηκε στα Education Leaders Awards 2019 και στις δύο κατηγορίες που είχε θέσει υποψηφιότητα.

Πιο συγκεκριμένα, το Φροντιστήριο μας βραβεύτηκε:

  • Για την επιβράβευση της αριστείας, αφού αξιολογήθηκε η γενικότερη στρατηγική του Ομίλου, οι επιτυχίες καθώς και η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής αυτής όσον αφορά στην επίτευξη του τελικού στόχου.
  • Για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού, αφού αξιολογήθηκαν οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες μας, που είχαν ως στρατηγικό στόχο τον περιορισμό του φαινομένου και την καλλιέργεια της αποδοχής και του σεβασμού της διαφορετικότητας. Ειδικά για την αποδοχή των ατόμων με ειδικές ικανότητες, ο οργανισμός μας προέβη σε μια σειρά από ενέργειες εντός των διδακτηρίων του αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Δείτε σχετικό Βίντεο:

Σχετικά με τον συντάκτη

Νέο Φροντιστήριο
Το Νέο Φροντιστήριο αποτελεί τον παλαιότερο και μεγαλύτερο Όμιλο Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης της χώρας

Αφήστε σχόλιο