σκίτσο εγκεφάλου

Συνέντευξη στην Ανθή Ροδοπούλου.

Τι είναι το “Φροντίζω”

Μία ομάδα νέων παιδιών που συγκροτούν το Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ «Φροντίζω», δίνουν φως στο «σκοτάδι» του μυαλού των ανοϊκών ατόμων.

Στοχεύουν στην ανθρωποκεντρική υποστήριξη, εργάζονται πάνω σε ελπιδοφόρα προγράμματα κατά της νόσου της άνοιας προσπαθώντας να αλλάξουν τον τρόπο ζωής και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στη δύσκολη καθημερινότητά τους -με εξειδικευμένο πολυδύναμο επιστημονικό προσωπικό και απλούς εθελοντές- προσφέροντας αγάπη, φροντίδα, ενδιαφέρον σε ηλικιωμένα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους.

Με καθημερινές επισκέψεις στα σπίτια των οικογενειών των πασχόντων, μέσα από φαρμακολογικές προσεγγίσεις που συμβάλλουν στην τόνωση της ικανότητας του εγκεφάλου και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για νοητική ευεξία, ενδυναμώνουν τους ασθενείς δίνοντάς τους κίνητρα για την άσκηση του μυαλού διατηρώντας στο μέτρο του εφικτού, τις γνωστικές και πρακτικές δραστηριότητές τους. Παράλληλα, έχουν εκπαιδεύσει εκατοντάδες φροντιστές ανοϊκών σε θέματα κατανόησης της νόσου και αντιμετώπισης αυτής.

Τρία μέλη του Σωματείου, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος (γενικός διευθυντής «Φροντίζω»), η Μαρία Φρούντα (ψυχολόγος) και η Ιωάννα Τσελεπή (κοινωνική λειτουργός), μας παραθέτουν μια ενημερωτική-βοηθητική συνέντευξη για τη νόσο της άνοιας και δίνουν οδηγίες για τους φροντιστές αυτών.

• Ποια ήταν η αφορμή που σας έκανε να ιδρύσετε το συγκεκριμένο Σωματείο;

Κύρια αφορμή για τη δραστηριοποίησή μας είναι η συνεχώς αυξανόμενη τάση δημογραφικής γήρανσης του πληθυσμού παγκοσμίως, με τη χώρα μας να είναι στις πρώτες θέσεις σε ποσοστό ατόμων άνω των 65 ετών επί του συνολικού πληθυσμού. Η άνοια αποτελεί μια από τις συχνότερες γηριατρικές παθήσεις που επηρεάζει τόσο το ίδιο το άτομο που νοσεί όσο και το μέλος της οικογένειας που έχει αναλάβει τη φροντίδα.

• Υπάρχει ευαισθητοποίηση και ανταπόκριση του κοινού για την ασθένεια στις πραγματικές της διαστάσεις; Παράλληλα, πραγματοποιούνται δράσεις για την ενημέρωση του κόσμου;

Μέσω του Σωματείου, θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία, για τα ζητήματα των ατόμων τρίτης ηλικίας και ιδιαίτερα για τα θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη και αντιμετώπιση της άνοιας. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων της άνοιας, ο κόσμος έχει ενημερωθεί για το θέμα αυτό. Οι επαγγελματίες του «Φροντίζω» υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω εκδηλώσεων, διενέργεια αξιολογήσεων μνήμης, διανομής ενημερωτικού υλικού κ.ά. Επιδιώκουμε στη στοχευμένη ενημέρωση σε όλες τις κοινωνικές ομάδες με σκοπό να δημιουργήσουμε φιλικές κοινότητες για την Άνοια. Το Σωματείο είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση

• Πόσες οικογένειες έχετε βοηθήσει στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας;

Το σωματείο μας τα τελευταία 4 χρόνια υλοποιεί προγράμματα κατ’ οίκον παρέμβασης στον Δήμο Πατρέων για οικογένειες που φροντίζουν άτομα με άνοια. Έχουμε καταφέρει να υποστηρίξουμε 150 οικογένειες, όπου κάθε μια από αυτές έχει δεχθεί σε εβδομαδιαία βάση για ένα εξάμηνο υπηρεσίες από την διεπιστημονική ομάδα του φορέα. Συνολικά έχουμε πραγματοποιήσει 8.300 κατ’ οίκον συνεδρίες σε άτομα με άνοια και φροντιστές, ενώ έχουμε προσφέρει εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη σε πάνω από 300 οικογενειακούς φροντιστές.

• Πώς η συγκεκριμένη νόσος επηρεάζει τον άνθρωπο; Είναι τόσο μεγάλη η έξαρσή της όσο ακούγεται και μάλιστα «χτυπά» και μικρότερες ηλικίες;

Ο όρος «άνοια» αναφέρεται σε μια σειρά συμπτωμάτων που προκαλούνται από νοσήματα που καταστρέφουν τα εγκεφαλικά κύτταρα. Τα συμπτώματα αυτά είναι καταρχήν απώλεια της μνήμης και ακολούθως διαταραχή των υπολοίπων νοητικών λειτουργιών και μείωση της καθημερινής λειτουργικότητας. Η νόσος εμφανίζεται κατά κύριο λόγο σε ηλικίες άνω των 65 ετών. Ξεκινά με ήπια συμπτώματα τα οποία εντείνονται στη πορεία των χρόνων, γεγονός που συνεπάγεται τη μείωση της λειτουργικότητας του ατόμου και την ανάγκη για συνεχή φροντίδα στα τελικά στάδια.

• Στην περιοχή μας σε τι ποσοστό κυμαίνεται;

Στην περιοχή μας, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τη νόσο αλλά αν δούμε πως τα άτομα άνω των 65 ετών στον Δήμο Πατρέων είναι 25.392 (ΕΛΣΤΑΤ 2011) θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για έναν σημαντικό αριθμό περιστατικών στην περιοχή μας, όπου αρκετά εκ των οποίων να μην έχουν διάγνωση της νόσου.

• Τα πρώτα συμπτώματα, πώς εκδηλώνονται;

Το βασικά συμπτώματα είναι οι διαταραχές στη μνήμη, όπως για παράδειγμα η δυσκολία στην ανάκληση ονομάτων γνωστών και φίλων, στην απομνημόνευση των καθημερινών υποχρεώσεων, στην ανάκληση πρόσφατων γεγονότων, η συχνή αναζήτηση των προσωπικών αντικειμένων (γυαλιά, κλειδιά κ.τλ.), κ.ά. Επίσης προκύπτουν δυσκολίες και στις υπόλοιπες νοητικές και εκτελεστικές λειτουργίες όπως στην προσοχή, τον λόγο, την κρίση, τη διεκπεραίωση σύνθετων πράξεων κ.ά.

• Μπορούμε να παρέμβουμε στην εξέλιξη της νόσου;

Η επιδείνωση της νόσου είναι αναπόφευκτη καθώς η άνοια είναι εκφυλιστική νόσος. Η εξέλιξή της όμως διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες που έχουν να κάνουν με τον τύπο της άνοιας που πάσχει ο καθένας, την ηλικία κατά την οπαία εμφανίστηκε, τα προβλήματα υγείας που συνυπάρχουν, την πρότερη γνωστική κατάσταση του πάσχοντα και τα νοητικά αποθέματα που έχει, την φαρμακευτική και μη φαρμακευτική παρέμβαση που λαμβάνει, την ενίσχυση και την υποστήριξη που δέχεται από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον κ.ά.

• Τι μπορεί να κάνει κάποιος για να βοηθήσει έγκαιρα ένα συγγενικό του πρόσωπο, ώστε να προληφθεί η εμφάνιση της νόσου ή πώς επί τη εμφανίσει της να τον βοηθήσει να έχει μια καλύτερη πορεία;

Σε περίπτωση που αντιληφθούμε πως κάποιο συγγενικό πρόσωπο, συνήθως σε ηλικίες από 60 ετών και πάνω, ξεχνάει πιο έντονα από το συνηθισμένο για αρκετό διάστημα είναι απαραίτητο να αποταθούμε σε κάποια δομή για την πραγματοποίηση νευροψυχολογικής αξιολόγησης (το «Φροντίζω» λειτουργεί στην Πάτρα το γραφείο αξιολόγησης της μνήμης) και εν συνεχεία αν κριθεί σκόπιμο να πάει σε νευρολόγο ή ψυχίατρο για την πραγματοποίηση της διάγνωσης. Όσο νωρίτερα το καταλάβουμε τόσο καλύτερα θα αντιμετωπίσουμε την εξέλιξη της νόσου.

• Υπάρχουν κατάλληλες δομές στην Πάτρα για την καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου; Θεωρώ πως αν είναι βάρος αυτοί οι άνθρωποι στο οικογενειακό περιβάλλον, οδηγούνται είτε σε άσυλα είτε σε ιδιωτικά κέντρα με ακριβό οικονομικό κόστος. Τι κάνετε γι’ αυτό;

Δυστυχώς, στην περιοχή μας απουσιάζουν οι δομές για την άνοια αλλά και τα κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού στον τομέα της υγείας προς τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, με συνέπεια την αναζήτηση δομών φιλοξενίας μακροχρόνιας φροντίδας, πράγμα όχι τόσο εύκολο ιδιαίτερα για περιστατικά άνοιας που χρήζουν εξατομικευμένης φροντίδας. Το «Φροντίζω» μέσω των δράσεών του προσπαθεί να βοηθήσει ουσιαστικά τα μέλη των οικογενειών στο δύσκολο έργο τους ενώ για το επόμενο διάστημα θα έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη λειτουργία δομής στη περιοχή μας που θα βοηθήσει σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή.

• Τι μπορεί ο καθένας μας να κάνει για να κρατήσει την άνοια μακριά; Πόσο σημαντικό είναι να «γυμνάζουμε» το μυαλό μας;

Τακτική σωματική άσκηση, διακοπή του καπνίσματος και έλεγχος του Βάρους, παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερίνης και της γλυκόζης στο αίμα, ισορροπημένη διατροφή και χρήση του αλκοόλ με μέτρο. Μελέτες επίσης έχουν δείξει πως άτομα που είχαν υψηλό μορφωτικό επίπεδο ή ασκούσαν το μυαλό τους συστηματικά εμφάνιζαν μεγαλύτερες πιθανότητες για αποφυγή της άνοιας.

• Η νοητική ενδυνάμωση τι προσφέρει; Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στα άτομα που πάσχουν ή και για πρόληψη;

Βοηθάει στη δημιουργία νέων κυττάρων στον ανθρώπινο εγκέφαλο και στοχεύει στην κινητοποίηση, τη σταθεροποίηση των λειτουργιών της μνήμης, τον προσανατολισμό στο χώρο και το χρόνο, τη βελτίωση της λειτουργικότητας και τη διατήρηση των νοητικών λειτουργιών στο σύνολο τους, ενεργών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Είναι μια ευχάριστη διαδικασία με πολλές εναλλακτικές δραστηριότητες. Απευθύνεται κυρίως σε άτομα με ήπια νοητική διαταραχή και άτομα με άνοια αρχικού και μεσαίου σταδίου, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και προληπτικά από υγιή άτομα.

• Μηνύματα που θέλετε να περάσετε μέσα από αυτή τη συζήτησή μας…

Θέλουμε να στείλουμε τη θετική μας ενέργεια στους φροντιστές τους, να προσέχουν τον εαυτό τους και να γνωρίζουν πως όλοι εμείς στο «Φροντίζω» είμαστε εδώ για όσους μας έχουν πραγματική ανάγκη.

Πηγή: Εφημερίδα «Πελοπόννησος»

Σχετικά με τον συντάκτη

Με Άλλα Μάτια
Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο