Κολάζ φωτογραφιών με το δήμαρχο Αιγάλεω, με ομιλητές και αντιδημάρχους

Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο εξοικείωσης με την αναπηρία πραγματοποιήθηκε στον δήμο Αιγάλεω στις 5 και 7 Απριλίου του 2022. Απευθυνόταν σε στελέχη του Δήμου που εργάζονται σε σημεία υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού με στόχο την ισότιμη αντιμετώπιση των αναπήρων πολιτών. Το επιστημονικό κομμάτι ανέλαβε η ΑΜΚΕ Με Άλλα Μάτια, με εισηγήσεις από έμπειρους/ες και καταρτισμένους/ες στο είδος τους συνεργάτες/ιδες:

✤ Γιώργος Στάθης – Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Πρόεδρος ΣΔΕΝΓ

✤ Θάλεια Κιούση – Προσωπική βοηθός ατόμων με κινητική βλάβη

✤ Βαγγέλης Αυγουλάς – Τυφλός δικηγόρος, Πρόεδρος ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», μέλος της επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ

✤ Έλη Δρίβα – Ηθοποιός με κινητική βλάβη και φιλόλογος

Το σεμινάριο προσανατολίστηκε σε θεματολογία σχετική με την οπτική, την κινητική και την ακουστική βλάβη.

Απώτερος στόχος ήταν η εκπαίδευση των υπαλλήλων που εξυπηρετούν ανάπηρους πολίτες στην καλύτερη δυνατή συνδιαλλαγή μαζί τους. Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Γιάννης Γκίκας, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Ηλίας Μάνδρος και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Νικόλαος Ασημακόπουλος, καθώς και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας του έργου EEOGROUP, Κωνσταντίνος Κατσάνος.

Οι εισηγήσεις συνοδεύτηκαν από βίντεο με πρωταγωνιστές ανάπηρα άτομα που αναδεικνύουν πτυχές της καθημερινότητάς τους, ενώ το σεμινάριο είχε και βιωματικό χαρακτήρα, με την επίδειξη τεχνικών συνοδείας τυφλών ατόμων από βλέποντες.

Δείτε τα στοχευμένα προγράμματα που υλοποιεί η ΑΜΚΕ Με Άλλα Μάτια για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εδώ.

Πληροφορίες για το έργο

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 9.3 ΑΣΔΑ «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των διακρίσεων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και κοινωνικής ένταξης των ειδικών και ευάλωτων ομάδων στο Δήμο Αιγάλεω».

To έργο φέρει τον διακριτικό τίτλο «Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΕΝΤΑΣΣΩ» και έχει διάρκεια 21 μήνες. Εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του ΕΠ «Αττική» 2014 -2020» και θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους.

Το Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΕΝΤΑΣΣΩ αποβλέπει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και  τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς  ομάδες. Οι δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου προσανατολίζονται σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης. Αναπτύσσονται, επίσης, παρεμβάσεις πρόληψης για σημαντικά κοινωνικά φαινόμενα με σκοπό την αύξηση των γνώσεων, την ενδυνάμωση, την υποστήριξη και την εκπαίδευση των ατόμων ώστε να υιοθετήσουν μία θετική στάση ζωής και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.

Υπό το πρίσμα της έννοιας της συμπερίληψης και της κοινωνικής ένταξης για τα Άτομα με Αναπηρία, το Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΕΝΤΑΣΣΩ αναπτύσσει ολοκληρωμένες δράσεις και υπηρεσίες που θα απευθύνονται αποκλειστικά σε Άτομα με Αναπηρία και στις οικογένειες τους για  την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αποδοχή και ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία.

Οι δράσεις και υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων υπηρεσιών και:

  • Δράσεις βιωματικής ενδυνάμωσης των ΑμεΑ με την αξιοποίηση των εκφραστικών – εικαστικών μέσων
  • Πιλοτικές δράσεις «τεχνολογικά υποστηριζόμενης συνεργατικής εργασίας» των ΑμεΑ
  • Συμβουλευτική των γονέων με μέλη ΑμεΑ μέσω συμβουλευτικής διαδικασίας, ατομικής ή/και ομαδικής
  • Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων, εργοδοτών και ευρύτερου κοινού
  • Στήριξη της προσαρμογής των ΑμεΑ στην ψηφιοποίηση της καθημερινότητας και της αγοράς εργασίας

Δείτε σχετικό βίντεο από το Επιμορφωτικό Σεμινάριο ⇓

 

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή