• Αρχική
 • e-learning
 • Δημιουργώντας αντίγραφα ασφαλείας με προσβάσιμο τρόπο
μπλε πλήκτρο από πληκτρολόγιο υπολογιστή που γράφει backup

Ρυθμίσεις και εγκατάσταση του Image for Windows 3

Στο παρόν κείμενο θα περιγράψουμε τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης του Image for Windows.

Το Image for Windows, είναι ένα πρόγραμμα που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αντίγραφο ασφαλείας του υπολογιστή μας σε Flash USB ή δίσκο και να τον επαναφέρουμε, σε περίπτωση που πάθουμε κάτι και θέλουμε να γλιτώσουμε το Format και επιπλέον, δεν θέλουμε να χάσουμε τις ψηφιακές άδειες ορισμένων προγραμμάτων που έχουμε αγοράσει.

Το Image for Windows είναι απόλυτα προσβάσιμο με τους αναγνώστες οθόνης. Η τελευταία έκδοσή του υποστηρίζει πλήρως την πρόσβαση του αφηγητή των Windows 10, όταν τρέχουμε το πρόγραμμα από το Flash USB, δηλαδή όταν κάνουμε boot τον υπολογιστή από το Flash USB. Έτσι έχουμε πλήρη πρόσβαση στο περιβάλλον του προγράμματος, όταν κάνουμε επαναφορά του υπολογιστή μας.

Το Image for Windows στοιχίζει σήμερα 49,98$ και μπορείτε να το αγοράσετε από εδώ.  Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα και να το δοκιμάσετε για ορισμένες μέρες από εδώ.

Για όσους έχουν αγοράσει μια παλιότερη έκδοση και θέλουν να αγοράσουν την τελευταία, και συγκεκριμένα την έκδοση 3.40, αυτή στοιχίζει 24€.

Τρόπος εγκατάστασης

 1. Τρέχουμε το εκτελέσιμο αρχείο και στην οθόνη που εμφανίζεται, πατάμε στο κουμπί επόμενο.
 2. Στην επόμενη καρτέλα, κάνουμε αποδοχή των όρων άδειας χρήσης και πατάμε στο κουμπί επόμενο.
 3. Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε Simply installation και πατάμε στο κουμπί επόμενο.
 4. Τέλος, στην επόμενη και τελευταία καρτέλα, πατάμε στο κουμπί Install.
 5. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εμφανίζεται πινακάκι που μας ρωτάει αν θέλουμε να κάνουμε επανεκκίνηση. Επιλέγουμε Ναι και πατάμε στο κουμπί Τέλος-Finish.

Μετά την επανεκκίνηση, εκτελούμε για πρώτη φορά το πρόγραμμα και εμφανίζει πινακάκι για να ενεργοποιήσουμε την άδεια μας, να κάνουμε αγορά και τέλος, να επιλέξουμε συνέχεια δοκιμαστικής περιόδου. Αν έχουμε αγοράσει την εφαρμογή, πατάμε στο κουμπί Enter license.

Στο παράθυρο που ανοίγει πληκτρολογούμε το όνομα μας, π.χ. Dimitrios Tsakiridis. Στο επόμενο πεδίο, κάνουμε επικόλληση τον σειριακό αριθμό της άδειας και τέλος πατάμε στο κουμπί Okay. Το πρόγραμμα ενεργοποιήθηκε και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε.

Δημιουργία μέσου εκκίνησης

Το βήμα αυτό μας είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να κάνουμε επαναφορά του υπολογιστή μας, σε περίπτωση που κάτι πάθει και δεν μπορεί να ξεκινήσει. Έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε DVD εκκίνησης, ή Flash USB.

Απενεργοποίηση του Simple operation
Πριν πάμε στον οδηγό δημιουργίας μέσου, θα πρέπει πρώτα να κάνουμε μια ρύθμιση, στην περίπτωση που στον υπολογιστή μας έχουμε χωρισμένο το σκληρό μας δίσκο σε διαμερίσματα και θέλουμε να κάνουμε αντίγραφο ασφαλείας μόνο το διαμέρισμα με το λειτουργικό μας, δηλαδή τον τοπικό δίσκο C. Αν έχουμε τον δίσκο μας ενιαίο και θέλουμε να κάνουμε αντίγραφο ασφαλείας με τη διαδικασία του Simple operation, παρακάμπτουμε την παρακάτω ρύθμιση.

Τρέχουμε το πρόγραμμα και στο βασικό παράθυρο που θα εμφανιστεί, πατάμε στο κουμπί Settings-Ρυθμίσεις.
Εκεί, θα βρούμε με το Tab την επιλογή Simple operation και θα κατεβάσουμε τον ρυθμιστή με κάτω βελάκι, από το 6 στο 0.
Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Okay και πατάμε το Space. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται και το πρόγραμμα τις θυμάται.

Σημείωση:
Είναι απαραίτητο αν θέλουμε να κάνουμε αντίγραφο ασφαλείας χωρίς το Simple operation, να κάνουμε πρώτα την απενεργοποίηση του από τις ρυθμίσεις, για να μπορέσει να δημιουργηθεί σωστά το μέσω εκκίνησης.
Ας δούμε τώρα τον οδηγό δημιουργίας μέσου:

 1. Τρέχουμε το Image for Windows.
 2. Με το Tab, βρίσκουμε την επιλογή Settings-Ρυθμίσεις και πατάμε το Space.
 3. Βρίσκουμε με το Tab την επιλογή Create boot media, επιλέγουμε την πρώτη επιλογή Windows και πατάμε το Space.
 4. Ανοίγει ένα δεύτερο παράθυρο, όπου στην πρώτη καρτέλα που εμφανίζεται πατάμε στο κουμπί επόμενο-Next.
 5. Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Settings και πατάμε το Space.
 6. Εμφανίζονται 7 καρτέλες. Εμάς μας ενδιαφέρει η έκτη καρτέλα, TB launcher, στην οποία πηγαίνουμε με δεξί βελάκι.
 7. Βρίσκουμε με το Tab και μαρκάρουμε τις επιλογές Run Network initialization και Run Wi-Fi initialization.
 8. Επίσης, μαρκάρουμε την επιλογή Run Narrator.
 9. Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Okay και πατάμε το Space.
 10. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται και το πρόγραμμα τις θυμάται, δηλαδή δε χρειάζεται κάθε φορά που θα δημιουργούμε μέσω εκκίνησης να κάνουμε τις ρυθμίσεις.
 11. Επιστρέφουμε στο παράθυρο της δημιουργίας του μέσου εκκίνησης. Εδώ, επιλέγουμε με τα βελάκια το TB WinRe και βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-next και πατάμε το Space.
 12. Στην επόμενη καρτέλα δε χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, αναφέρει το όνομα που πληκτρολογήσαμε και τον σειριακό αριθμό για την άδεια του προγράμματος. Πατάμε στο κουμπί επόμενο-Next.
 13. Στην επόμενη καρτέλα επιλέγουμε Create TB WinRe CD USB flash drive, or ISO file και βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-Next.
 14. Τέλος, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Start και πατάμε το Space.
 15. Περιμένουμε λίγο μέχρι να δημιουργηθεί και να προετοιμαστεί το αρχείο εκκίνησης. Όταν ολοκληρωθεί η δημιουργία, πατάμε στο κουμπί Τέλος.
 16. Ανοίγει επόμενο παράθυρο, όπου στην πρώτη επιλογή εμφανίζεται λίστα επιλογών, όπου μπορούμε να επιλέξουμε τη μονάδα CD-DVD, ή το Flash USB. Με τα βελάκια επιλέγουμε αυτό που θέλουμε.
 17. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε iso file, με μια φορά το Tab, βρίσκουμε το κουμπί Browse όπου μπορούμε να επιλέξουμε τη θέση που μπορεί να αποθηκευτεί το αρχείο iso.
 18. Αν επιλέξουμε δημιουργία μέσου εκκίνησης σε DVD, απλώς βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Τέλος-Finish και πατάμε το Space.
 19. Αν επιλέξουμε τη μονάδα Flash USB, εμφανίζονται πρόσθετες επιλογές, δηλαδή με μια φορά το Tab, βρίσκουμε μια λίστα επιλογών, όπου επιλέγουμε το Format του Drive. Από όλες τις επιλογές, επιλέγουμε Multi Fat32, X fat.
 20. Τέλος, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Τέλος-Finish και πατάμε το Space.
 21. Όταν ολοκληρωθεί η δημιουργία, πατάμε στο κουμπί Close.
 22. Επιστρέφουμε στο βασικό παράθυρο του Image for Windows.

Δημιουργία αντιγράφου του υπολογιστή μας
Στο σημείο αυτό, θα περιγράψουμε 2 τρόπους δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας: ο ένας είναι με Simple operation και ο άλλος είναι με πλήρεις και λεπτομερείς ρυθμίσεις.
Καλό είναι, όσοι έχουν στον υπολογιστή τους τον δίσκο χωρισμένο σε διαμερίσματα, να μη χρησιμοποιήσουν τον Simple operation αλλά τον πλήρη οδηγό. Συνεπώς όσοι έχουμε χωρισμένο τον δίσκο σε διαμερίσματα C και D, ας παρακάμψουμε τα παρακάτω βήματα του Simple operation.
Εδώ θα δούμε τη διαδικασία του Simple operation.

 1. Στο βασικό παράθυρο της εφαρμογής, επιλέγουμε το Backup και βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Επόμενο-Next και πατάμε το Space.
 2. Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε με τα βελάκια τον σκληρό μας δίσκο. Η διαφορά στη διαδικασία του Simple operation είναι ότι δεν μπορούμε να επιλέξουμε ξεχωριστά τα διαμερίσματα του δίσκου μας, π.χ. το C ή το D, αλλά ολόκληρο τον δίσκο με όλα του τα διαμερίσματα.
 3. Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Επόμενο-Next και πατάμε το Space.
 4. Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε το μέσο που θέλουμε να αποθηκευτεί το αντίγραφο μας, δηλαδή το Flash USB drive.
 5. Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο και πατάμε το Space.
 6. Τέλος, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Start και πατάμε το Space. Όταν ολοκληρωθεί το αντίγραφο, πατάμε στο κουμπί Close.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας για ξεχωριστό διαμέρισμα

Εδώ θα δούμε τη διαδικασία με πλήρεις λεπτομέρειες.
1. Από το βασικό παράθυρο της εφαρμογής και ενώ έχουμε επιλέξει το Backup, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-Next και πατάμε το Space.
2. Στην επόμενη καρτέλα βρίσκουμε από τη λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές τον τοπικό δίσκο C και τον μαρκάρουμε με το Space. Με το Tab, βρίσκουμε το κουμπί επόμενο-Next και πατάμε το Space.
3. Στην επόμενη καρτέλα επιλέγουμε από τη λίστα τον προορισμό πού θα αποθηκευτεί το αντίγραφο μας, στην περίπτωση μας είναι η μονάδα flash USB. Αφού βρούμε με τα βελάκια το Flash USB, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-Next και πατάμε το Space.
4. Στην επόμενη καρτέλα μας ζητάει αν θέλουμε να ορίσουμε τρόπο συμπίεσης του αρχείου και να του ορίσουμε όνομα. Εμείς δεν πειράζουμε τίποτα, απλώς βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Okay και πατάμε το Space.
5. Στην επόμενη καρτέλα μας ζητάει να ορίσουμε κωδικό πρόσβασης Password για το αντίγραφο μας. Εμείς δεν έχουμε να πειράξουμε τίποτα, απλώς βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-next και πατάμε το Space.
6. Τέλος, στην επόμενη καρτέλα, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Start και πατάμε το Space.
7. Όταν το αντίγραφο ολοκληρώνεται, πατάμε στο κουμπί κλείσιμο-Close.

Ας δούμε τη δεύτερη περίπτωση αντιγράφου ασφαλείας ξεχωριστού διαμερίσματος.
Η διαφορά με την προηγούμενη διαδικασία είναι ότι το αντίγραφο θα αποθηκευτεί στο φάκελο My backups, στον κατάλογο User και στον υποφάκελο Έγγραφα.
Για να δημιουργήσουμε ξεχωριστό αντίγραφο του διαμερίσματος του δίσκου μας, δηλαδή του τοπικού δίσκου C με τη δεύτερη περίπτωση, πηγαίνουμε από τον υπολογιστή μας και βρίσκουμε τον τοπικό δίσκο C.
Πατάμε δεξί κλικ, δηλαδή το Application, ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10 και βρίσκουμε με τα βελάκια την επιλογή Backup drive with Image for Windows και πατάμε το Enter.
Το αντίγραφο που δημιουργείται αποθηκεύεται στον κατάλογο User του υπολογιστή μας και στο φάκελο Έγγραφα, όπου εκεί δημιουργείται ο φάκελος My Backups, αυτόματα από το ίδιο το Image for Windows.

Επαναφορά του υπολογιστή μας
Εδώ θα δούμε τους τρόπους επαναφοράς του υπολογιστή μας, είτε όταν ο υπολογιστής μας είναι σε λειτουργία, είτε όταν κάνουμε Boot από τη μονάδα Flash USB.
Σενάριο όταν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία, με απενεργοποιημένο το Simple operation:
1. Τρέχουμε το Image for Windows και στο βασικό παράθυρο που ανοίγει, δεν επιλέγουμε Backup, αλλά την αμέσως επόμενη επιλογή, Restore.
Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-Next και πατάμε το Space.
2. Εδώ θα μας ρωτήσει τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει την επαναφορά και μας δίνει τις επιλογές automatic και Normal, όπου εδώ θα επιλέξουμε Automatic.
Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-next και πατάμε το Space.
3. Στην επόμενη καρτέλα, μας ρωτάει από που θα πάρουμε το αντίγραφο μας. Επιλέγουμε από τη λίστα τη μονάδα flash USB. Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-Next και πατάμε το Space.
4. Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε το αρχείο που βρίσκεται στη μονάδα μας, στην περίπτωση μας το προεπιλεγμένο όνομα που δημιουργήσαμε παραπάνω με την επέκταση TBI.
Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-Next και πατάμε το Space.
5. Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε το διαμέρισμα που θέλουμε να επαναφέρουμε, στην περίπτωση μας τον τοπικό δίσκο C. Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-Next και πατάμε το Space.
6. Στο πινακάκι επιβεβαίωσης που εμφανίζεται, πατάμε στο κουμπί Yes.
7. Τέλος, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Start και πατάμε το Space.
8. Ο υπολογιστής μας επανέρχεται και όλα γίνονται αυτόματα.

Αν έχουμε ενεργοποιημένο το Simple operation, η διαδικασία είναι παρόμοια, απλώς δε θα έχουμε τη δυνατότητα να επαναφέρουμε μεμονωμένο διαμέρισμα του δίσκου μας, αλλά ολόκληρο τον δίσκο.
Δηλαδή, επιλέγουμε Restore, πατάμε επόμενο, στην επόμενη καρτέλα επιλέγουμε τη μονάδα Flash USB, πατάμε επόμενο και επιλέγουμε το δίσκο μας, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ξεχωριστού διαμερίσματος.
Πατάμε στο επόμενο και κατευθείαν εμφανίζεται το πινακάκι επιβεβαίωσης, στο οποίο πατάμε το Yes, όπως κάναμε παραπάνω.

Σενάριο επαναφοράς του υπολογιστή, κάνοντας εκκίνηση από τη μονάδα Flash USB

1. Κάνουμε εκκίνηση του υπολογιστή και επιλέγουμε τον τρόπο που θα εκκινήσει ο υπολογιστής. Σε ορισμένους υπολογιστές, πατάμε το πλήκτρο F9 και στη λίστα εκκίνησης που εμφανίζεται, επιλέγουμε τη μονάδα Flash USB.
2. Πατάμε το Enter και γίνεται εκκίνηση από τη μονάδα Flash USB, όπου ξεκινάει να μιλάει ο αφηγητής των Windows αυτόματα, όπως τον ρυθμίσαμε κατά τη δημιουργία μέσου εκκίνησης παραπάνω.
3. Με το Tab, βρίσκουμε το κουμπί Launch program και πατάμε το Space.
4. Ξεκινάει αμέσως το Image for Windows και μπορούμε να κάνουμε κανονικά Restore, δηλαδή επαναφορά του υπολογιστή μας, όπως περιγράψαμε παραπάνω, δηλαδή και εδώ τα βήματα είναι ίδια.

Θα δούμε την περίπτωση με απενεργοποιημένο το Simple operation.
5. Επιλέγουμε Restore και πατάμε στο επόμενο-Next.
6. Μετά επιλέγουμε Automatic και πατάμε επόμενο-Next.
7. Επιλέγουμε από πού θα πάρουμε το αρχείο της επαναφοράς, δηλαδή από το Flash USB και πατάμε επόμενο-Next.
8. Επιλέγουμε το όνομα του αρχείου και πατάμε στο επόμενο-Next.
9. Επιλέγουμε το διαμέρισμα που θα γίνει η επαναφορά, στην περίπτωση μας ο τοπικός δίσκος C. Πατάμε επόμενο.
10. Στο πινακάκι επιβεβαίωσης, πατάμε στο κουμπί Yes και στην τελευταία καρτέλα πατάμε στο κουμπί Start.
12. Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά, πατάμε στο κουμπί Close.
13. Στο πινακάκι επιβαίωσης πατάμε στο κουμπί Okay.
14. Τέλος, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Restart και πατάμε το Space. Στο πινακάκι επιβεβαίωσης που εμφανίζεται, πατάμε το κουμπί Ναι και ο υπολογιστής μας ξεκινάει κανονικά.

Παρόμοια είναι τα βήματα και για την επαναφορά με ενεργοποιημένο το Simple operation, όπως περιγράψαμε παραπάνω, δηλαδή στην επαναφορά με Simple operation, όταν ο υπολογιστής είναι ενεργός.

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή