Κατηγορία: Κοινωνικό Αντάμωμα

Παρουσίαση σκοπών, δράσεων και καταστατικών αρχών συλλόγων, εθελοντικών ομάδων και λοιπών φορέων που σχετίζονται με τον ευρύτερο χώρο της αναπηρίας, των χρονίων παθήσεων, της Ειδικής Εκπαίδευσης και των λοιπών σχετικών επιστημονικών πεδίων.