Κατηγορία: Επιστημονικά

Εδώ καταχωρούνται επιστημονικά άρθρα, εισηγήσεις σε θεματικά συνέδρια, πτυχιακές εργασίες, έρευνες κλπ. που πραγματεύονται ένα θέμα από τον ευρύτερο χώρο της αναπηρίας, των χρονίων παθήσεων, των μαθησιακών δυσκολιών και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.