Σκίτσο ενός ανθρώπου και μιας κατοικίας

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου απευθύνεται σε όλους τους δημότες που χρήζουν υλικής βοήθειας, αισθάνονται την ανάγκη για ψυχολογική στήριξη ώστε να αντιμετωπίσουν προσωπικά, οικογενειακά ή άλλα κοινωνικά προβλήματα, ενώ παράλληλα υλοποιεί δράσεις πρόληψης, υποστήριξης και προαγωγής της υγείας.

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α.1. Ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες

Οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί της Κοινωνικής Υπηρεσίας προσφέρουν εξειδικευμένη βοήθεια, ενημέρωση και υποστήριξη στα παιδιά, τους έφηβους και τους ενήλικες κατοίκους του Δήμου Ιλίου, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση τους από το σύστημα των δημόσιων κοινωνικοπρονοιακών παροχών και υπηρεσιών και την πρωτογενή πρόληψη της ψυχικής τους υγείας μέσω συνεδριών και ομάδων Συμβουλευτικής γονέων, Ατομικής Συμβουλευτικής παιδιών και ενηλίκων κ.α.
Οι ειδικοί επιστήμονες της Κοινωνικής Υπηρεσίας, συνδράμουν υποστηρικτικά τους δημότες σε θέματα όπως:
* χαμηλή σχολική επίδοση, μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον
* προβλήματα συμπεριφοράς, οικογενειακών σχέσεων
* παραβατικότητα, εξάρτηση, κακοποίηση
* αγχώδεις διαταραχές, φοβίες, κατάθλιψη
* ανάγκη για κατ’οίκον βοήθεια λόγω γήρατος, αναπηρίας ή άλλων σοβαρών προβλημάτων υγείας
* κοινωνικοπρονοιακά ζητήματα (επιδόματα, παροχές, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα κ.α.)
Παράλληλα, υπάρχει σταθερή διασυνδετική συνεργασία, με άλλους φορείς -κέντρα ψυχικής υγείας, ψυχιατρικές κλινικές, μονάδες απεξάρτησης, ξενώνες φιλοξενίας, ΜΚΟ, κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας- όπου παραπέμπονται περιστατικά που χρήζουν εξειδικευμένης προσέγγισης, όπως άτομα που κάνουν χρήση ουσιών (υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων για υποστήριξη των χρηστών και συμβουλευτική των οικείων τους), άτομα με χρόνια ψυχοπαθολογία και παιδιά που χρήζουν παιδοψυχιατρικής αξιολόγησης.Επίσης υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και συνεργασία με όλες τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στο δήμο και πραγματοποιούνται εξατομικευμένες επαφές και παρέμβαση όπου χρειάζεται, για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος ή την ενημέρωση μαθητών, γονέων και διδασκόντων για κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα.Η Κοινωνική Υπηρεσία συμμετέχει παράλληλα και σε άλλες δραστηριότητες, όπως στη διεξαγωγή των ετησίων Πανελληνίων Εράνων της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ υλοποιεί και άλλες δράσεις και προγράμματα υποστηρίζοντας ιδίως τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως:

Α. 2. Πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Δήμου Ιλίου για την ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής μέριμνας, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου έχει θέσει σε εφαρμογή, εδώ και αρκετά χρόνια, το πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας “Βοήθεια στο σπίτι”, με στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής ΠρωτοβάθμιαςΚοινωνικής Φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με αναπηρία εξασφαλίζοντας τους υγιή και αξιοπρεπή διαβίωση.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Ιλίου και υποστηρίζει:
* Άτομα μοναχικά με προβλήματα υγείας τα οποία τα καθιστούν ανίκανα να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές βασικές τους ανάγκες.
* Άτομα που μπορεί να συνυπάρχουν με την οικογένειά τους και λόγω των επιπρόσθετων ιατρικών και κοινωνικών προβλημάτων που την επιβαρύνουν, κινδυνεύουν από ιδρυματικό εγκλεισμό και επιδείνωση της ποιότητας της ζωής τους.
* Άτομα που δεν μπορούν να βοηθηθούν από τα λοιπά μέλη της οικογένειας τους γιατί και αυτά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
* Άτομα που δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους
Το πρόγραμμα στελεχώνεται από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, αποτελούμενο από κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλεύτριες και οικογενειακούς βοηθούς, καθώς και ένα γιατρό, ο οποίος μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του κατ’οίκον ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε εξυπηρετούμενου δημότη. Η Κοινωνική Υπηρεσία διαθέτει ένα ειδικά κατασκευασμένο αυτοκίνητο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του προγράμματος.Μέσα από το «Βοήθεια Στο Σπίτι» παρέχονται υπηρεσίες όπως Συμβουλευτική υγείας, πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα, Φροντίδα ατομικής υγιεινής, Οικογενειακή και οικιακή βοηθητική φροντίδα κ.α.

Α.3. Δημοτική Τράπεζα Αίματος – Αιμοδοσία

Η Δημοτική Τράπεζα Αίματος του Δήμου Ιλίου ιδρύθηκε το 1987 με πρωταρχικό της στόχο την κάλυψη των αναγκών σε αίμα που έχουν Τα μέλη της και οι α΄ βαθμού συγγενείς τους εξ’ αίματος και εξ αγχιστείας, Οι μοναχικοί δημότες Ιλίου που στερούνται φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος, Τα παιδιά με μεσογειακή αναιμία που δεν μπορούν να καλυφθούν από τα ανάλογα κέντρα, καθώς και κάθε συνάνθρωπος μας που βρίσκεται σε ανάγκη.Στο Δήμο μας πραγματοποιούνται ετησίως τρεις αιμοδοσίες σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου της πόλης, τηρουμένων των υγειονομικών κανονισμών για την προστασία των αιμοδοτών. Η Κοινωνική Υπηρεσία τηρεί οργανωμένο ηλεκτρονικό αρχείο αιμοδοτών και φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού προωθώντας τις αξίες του εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς, αλλά και τα πολλαπλά οφέλη της συμμετοχής στις εθελοντικές αιμοδοσίες.Ο Δήμος Ιλίου προσφέρει στους αιμοδότες, ως ελάχιστη αναγνώριση της ανιδιοτελούς προσφοράς τους, τη δυνατότητα δωρεάν εγγραφής σε ένα πρόγραμμα αθλητισμού και σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Κέντρου Πολιτισμού και Άθλησης.

Α.4. Προγράμματα επισιτιστικής υποστήριξης απόρων

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα προβλήματα διαβίωσης των απόρων συμπολιτών μας που λόγω και της οικονομικής κρίσης συνεχώς αυξάνονται, ο Δήμος Ιλίου επιχορηγεί το Πρόγραμμα Σίτισης και Διανομής Τροφίμων που υλοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως μέσω των Ιερών Ναών της πόλης μας και από το οποίο επωφελούνται περίπου 500 συνάνθρωποι μας εβδομαδιαίως.Παράλληλα, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου εδώ και αρκετά χρόνια χορηγεί τρόφιμα μέσω διατακτικών σε απόρους δημότες, κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων, ανάλογα με την οικονομική, οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των αιτούντων.

Α.5. Οργάνωση και συμμετοχή σε ημερίδες και προγράμματα κατάρτισης

Με πρωτοβουλία της Κοινωνικής Υπηρεσίας διοργανώνονται στο Δήμο κάθε χρόνο ενημερωτικά συνέδρια και ημερίδες, όπου προσκαλούνται εξειδικευμένοι ομιλητές για να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν το ευρύ κοινό σε διάφορα θέματα σχετικά με την οικογένεια, το παιδί, την υγεία, το σχολικό περιβάλλον κ.α.

Α.6. Σχολές γονέων

Η Κοινωνική Υπηρεσία οργανώνει στο δήμο Ίλιου σχολές γονέων, σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων όλων των σχολείων του δήμου και την Ένωση Γονέων Ιλίου. Η λειτουργία των σχολών υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ).Σκοπός του έργου είναι η στήριξη των γονέων και των εκπαιδευτικών όλων των ηλικιών καθώς και μελλοντικών γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Α.7. Πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Με στόχο τη στήριξη των εργαζομένων γονέων και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους εντός των Καλοκαιρινών διακοπών που τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ο Δήμος Ιλίου μέσω της Κοινωνικής του Υπηρεσίας οργανώνει καθημερινά ακολουθώντας το σχολικό ωράριο, Πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ηλικίας 5-12 ετών, το οποίο συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και άλλες παιδαγωγικές ομαδικές δραστηριότητες.

Β) Άλλες δομές της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγείας

Β. 1. Δημοτικά Ιατρεία

Ο Δήμος Ιλίου μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας, θέτοντας την υγεία των δημοτών του σε προτεραιότητα, έχει δημιουργήσει και λειτουργεί δύο μονάδες Δημοτικών Ιατρείων στον Αγ. Φανούριο και στον Αγ. Νικόλαο, με στόχο την κάλυψη αναγκών προληπτικής ιατρικής των κατοίκων του Ιλίου.Για το λόγο αυτό τα Δημοτικά Ιατρεία διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και στελεχώνονται από καταξιωμένους εθελοντές γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, φαρμακοποιό, ειδικούς επιστήμονες και νοσηλεύτριες.Στα δημοτικά ιατρεία εφαρμόζονται με αξιοπιστία και φιλικότητα προγράμματα με σκοπό την πρόληψη, την ενημέρωση, την αγωγή υγείας, την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών και την αποτελεσματική πρωτοβάθμια περίθαλψη των Δημοτών και ιδιαίτερα απόρων, ανασφάλιστων και γενικά ατόμων που έχουν έντονη ανάγκη κοινωνικής προστασίας.Η παροχή όλων των υπηρεσιών είναι δωρεάν για όλους τους δημότες και κατοίκους του Ιλίου, όπως και μια σειρά εξειδικευμένων προληπτικών εξετάσεων που λαμβάνουν χώρα στο Δήμο κάθε χρόνο (Τεστ ΠΑΠ και Μαστογραφία σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, σπιρομετρήσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προληπτική έλεγχοι πληθυσμιακών ομάδων σε συνεργασία με το Αττικό Νοσοκομείο κλπ.)

Στοιχεία επικοινωνίας
1η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων
Διεύθυνση: Αγίου Νικολάου & Ζίτσης (εντός της πλατείας),
Τηλέφωνα: 210-5010074, 210-5066343-4, 210-5014019
Ωράριο λειτουργίας: καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 8.00π.μ. έως τις 2.00μ.μ. και, Τρίτη από τις 4.00 μ.μ. έως τις 8.00 μ.μ..
2Η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων
Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε΄ 25 Αγ. Φανούριος
Τηλέφωνο: 2102624090
Ωράριο λειτουργίας: καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 8.30 π.μ. έως τις 3.00 μ.μ., και Τρίτη από τις 5.00μ.μ. έως τις 8.00μ.μ.

Β. 2. Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «Ηλιαχτίδα»

Το 2009 ξεκίνησε η λειτουργία του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου «Ηλιαχτίδα», το οποίο στελεχώνεται από ένα ευρύ φάσμα θεραπευτών και σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο. ΕΔΡΑ, προσφέρει σε παιδιά και εφήβους προγράμματα Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, ειδικής αγωγής, Ψυχολογικής υποστήριξης, αλλά και Συμβουλευτικής Οικογένειας.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: ΚΑΛΧΟΥ 39 & ΑΙΑΝΤΟΣ.
Τηλέφωνο: 2102696420 – 421
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 9 π.μ. – 8 μ.μ.
ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ – ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ: 3 μ.μ. – 8 μ.μ.

Β. 3. Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία

Ο Δήμος Ιλίου, στο πλαίσιο της διαρκούς προσφοράς και οραματιζόμενος μια κοινωνία ισοτιμίας των πολιτών, προχώρησε στη δημιουργία Κέντρου ΑΜεΑ που λειτουργεί σε ειδικά εξοπλισμένο, προσβάσιμο χώρο επί των οδών Πολυτέκνων και Ρήγα Φεραίου (τηλέφωνο: 2102617323).
Σκοπός του Κέντρου, είναι η δημιουργική απασχόληση, η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και η ψυχαγωγία Ατόμων με κινητικές, ψυχικές και άλλες αναπηρίες, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στις οικογένειες των ΑΜεΑ.

Β. 4. Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών

Ο Δήμος μας, έχοντας υπόψη τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό εντολών της Εισαγγελίας Ανηλίκων Αθηνών προς την υπηρεσία μας για τη διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης ανηλίκων, το σημαντικό αριθμό αιτημάτων εκπαιδευτικών και γονέων προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς, παραμέλησης, κακοποίησης ανηλίκων, και στα πλαίσια της ενίσχυσης του δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών προστασίας και μέριμνας, έχει από το 2010 προβεί στη συνεργασία με τον εθελοντικό οργανισμό ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών και των Οικογενειών τους, στην περιοχή της Παλατιανής (Ελένης & Πλήθωνος).
Στόχος του Κέντρου είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών φροντίδας προς τα παιδιά και η στήριξή αυτών και των οικογενειών τους τόσο σε υλικό όσο και σε συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο.
Η Μονάδα στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό του οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού» και έχει στη διάθεσή της την τηλεφωνική γραμμή άμεσης κλήσης 1056.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Ελένης & Πλήθωνος Γεμιστού (Παλατιανή) Τηλέφωνο: 2105781060 E-Mail: ilion@hamogelo.gr

Β. 5. Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ»

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Φαέθων” λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2006 στο Δήμο Ιλίου, σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους Πετρούπολης και Αγίων Αναργύρων – Καματερού και τον ΟΚΑΝΑ, ο οποίος έχει την επιστημονική του εποπτεία και το χρηματοδοτεί κατά 50%.Οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται δωρεάν σε όλους τους δημότες των τοπικών κοινωνιών, από εξειδικευμένους επιστήμονες (Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους κλπ.).Το Κέντρο μέσω ημερίδων και βιωματικών ομάδων συμβουλευτικής, στοχεύει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή της κοινότητας σε θέματα πρόληψης, στη συναισθηματική και ψυχολογική ωρίμανση του ατόμου και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, στην ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών και της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, καθώς και στην ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στους μαθητές και το σχολικό περιβάλλον.

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Αγ Νικολάου 21 & Εφύρας, 131 22 Ίλιον
Τηλέφωνο: 210 2690 011 Fax: 210 2693 337
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 8.30 π.μ.-2.30 μ.μ. και Δευτέρα & Τετάρτη 6.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ.

Β. 6. Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ιλίου

Η κοινωνική υπηρεσία σε συνεργασία με το Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ιλίου οργανώνει δράσεις και εφαρμόζει προγράμματα προληπτικής ιατρικής για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άποροι, ανασφάλιστοι, ΡΟΜΑ, πρόσφυγες κ.α.).
Τα προγράμματα ενδεικτικά αφορούν : δωρεάν εμβολιασμούς σε παιδιά και έκδοση ατομικών δελτίων υγείας παιδιών για τη φοίτηση τους στο σχολείο, προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος των μαθητών της πόλης και ενημερωτικές εκδηλώσεις για θέματα ευαισθητοποίησης και προληπτικής ιατρικής.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Θέτιδος 24 Ίλιον
Τηλέφωνο & Φαξ: 2102619772

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή