i-living

Επιτέλους, ιδρύθηκε στη χώρα μας οργανισμός που μεριμνά για την εφαρμογή των αρχών της Ανεξάρτητης Διαβίωσης των Ατόμων με Αναπηρίες. Ονομάζεται «i-living – Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδος». Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή, καθώς ο «i-living» είναι ο πρώτος οργανισμός στην Ελλάδα που η ίδρυσή του βασίζεται στην έννοια της Ανεξάρτητης Διαβίωσης (Α.Δ.) των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), αλλά και των δικαιωμάτων τους γενικότερα. Σε πολλά κράτη της Ευρώπης, και όχι μόνο, υπάρχουν αντίστοιχοι οργανισμοί εδώ και αρκετά χρόνια. Αντιθέτως, η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που δεν ασχολείται καθόλου με το θέμα της εφαρμογής των αρχών της Α.Δ.. Μια χώρα με τέτοιο πολιτισμικό υπόβαθρο, δεν πρέπει να μείνει και άλλο πίσω σε ένα τόσο ζωτικό θέμα. Ακόμα βέβαια, υπάρχει μεγάλος δρόμος που πρέπει να καλυφθεί σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά τελικά η απάντηση έρχεται από τη θέληση και την ανάγκη. Τι είναι όμως η Ανεξάρτητη Διαβίωση;

Σύμφωνα με το European Disability Forum, 80 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή περίπου το 15% του πληθυσμού της, είναι άτομα με κάποιας μορφής αναπηρία, η οποία ποικίλει από ελαφριάς μέχρι βαριά μορφής. Τα άτομα αυτά συχνά στερούνται του δικαιώματος πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία και την οικονομία, εξαιτίας περιβαλλοντικών και κοινωνικών εμποδίων, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό ποσοστό αυτών να είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Στην Ελλάδα π.χ. η ζωή ενός ΑμεΑ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό είτε από την οικογένειά του (και η δική της από αυτόν), είτε από κάποιον παρανόμως προσληφθέντα βοηθό (όταν υπάρχουν χρήματα), είτε από ιδρύματα (όταν δεν υπάρχουν ούτε οικογένεια ούτε χρήματα). Ο ίδιος δηλαδή δύσκολα έχει τον 100% έλεγχο στην ίδια του τη ζωή. Αυτό αυτόματα καθιστά δυσκολότερη τη συνηθισμένη συμμετοχή του στην κοινωνία και την προσφορά του σε αυτήν.

Στο πλαίσιο αυτό γεννήθηκε η ιδέα της Ανεξάρτητης Διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Η Α.Δ. αποτελεί ένα εργαλείο – φιλοσοφία, με το οποίο τα εμπόδια που δημιουργούνται από το περιβάλλον και την κοινωνία μπορούν να αναιρεθούν μέσω της πρακτικής και σωστής εφαρμογής της. Δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο με αναπηρία να ζει όπου επιθυμεί, με όποιον επιθυμεί και με όποιον τρόπο το επιθυμεί. Κάθε είδους υπηρεσία θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους και όλοι πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην κοινωνία. Η Α.Δ. αφορά όλα τα άτομα με αναπηρία και έχει ως βασικό πυλώνα της την χρήση, από αυτά, προσωπικών βοηθών. Προσωπικοί βοηθοί σημαίνει πως άνθρωποι, που τελικά πληρώνονται από το κράτος, εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΑμεΑ χωρίς να παρεμβαίνουν στον τρόπο με τον οποίο αυτός θέλει να τις καλύψει. Το ΑμεΑ δηλαδή έχει τον πλήρη έλεγχο των αποφάσεων του και της ζωής του, ενώ ο προσωπικός βοηθός είναι εκεί για να υποστηρίξει την εκτέλεση όσων ο πρώτος δε μπορεί. Για την υγιεινή του, για την προετοιμασία του φαγητού, για το ταξίδι, για όλα, το ΑμεΑ μπορεί να ζητήσει την υποστήριξη ενός προσωπικού βοηθού.

Η έννοια της Ανεξάρτητης Διαβίωσης όμως, δεν αφορά μόνο τους προσωπικούς βοηθούς που παρέχει το κράτος. Έχει μια πολύ πιο διευρυμένη υπόσταση. Για να μπορέσει ένας ΑμεΑ να ζήσει αυτόνομα, μόνος του, σίγουρα χρειάζεται τους προσωπικούς βοηθούς, αλλά για να μπορέσει να ζήσει πλήρως ανεξάρτητα χρειάζονται και άλλα πράγματα. Πρέπει να μπορεί να βγει από το σπίτι του, πρέπει να μπορεί να κυκλοφορήσει στους δρόμους και τα πεζοδρόμια, πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πρέπει να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση, πρέπει να μπορεί να πάει να εργαστεί, πρέπει να ενσωματωθεί στην κοινωνία. Ισότιμα!

Έτσι λοιπόν, η Α.Δ. έχει αποδεικτεί πως είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε κοινωνία, αφού δίνει το δικαίωμα σε κάθε πολίτη, ζώντας με μια αναπηρία, να διαβιεί ανεξάρτητα και να συμμετέχει ισότιμα στην κοινωνία, που είναι άλλωστε μια από τις θεμελιώδεις αρχές της οργάνωσης της Ε.Ε. και της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ του Ο.Η.Ε..

Για αυτό δημιουργήθηκε η ιδέα της ίδρυσης και στην Ελλάδα ενός οργάνου που θα διεκδικεί τις αρχές και τις ιδέες της Α.Δ. Έτσι, γεννήθηκε μία νεοσύστατη εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την επωνυμία «i-living- Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδος». Οι ιδρυτές της είναι έξι άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, που όλοι τους έχουν επιστημονική και επαγγελματική καταξίωση. Κοινό τους όραμα και στόχος είναι η ύπαρξη της Α.Δ. και στην Ελλάδα.

Το όλο εγχείρημα ξεκίνησε στις αρχές του 2013, όταν ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, σημερινός πρόεδρος του οργανισμού, αποφάσισε να δημιουργήσει μια ομάδα ατόμων που θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα στο Freedom Drive 2013 στο Στρασβούργο. Πρόκειται για ένα τετραήμερο συνέδριο, που διοργανώνεται κάθε δυο χρόνια, όπου η ελληνική αποστολή, μαζί με άλλες αντίστοιχες ευρωπαϊκές, συζητούν θέματα γύρω από την Α.Δ., καθώς έρχονται και σε επαφή με τους εθνικούς Ευρωβουλευτές τους για να τους γνωστοποιήσουν και να τους πληροφορήσουν για τα ζητήματα και τις ανάγκες που σχετίζονται με αυτήν.

Εν τέλει, οργανώθηκε 25μελής αποστολή, εκ των οποίων 11 ΑμεΑ μαζί με τους έντεκα προσωπικούς τους συνοδούς αλλά και άλλα άτομα που συμπλήρωσαν την ομάδα, που ταξίδεψε στο Στρασβούργο. Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε με αξιοσημείωτη επιτυχία και οι βασικοί στόχοι επετεύχθησαν, ενώ το πλήθος των πληροφοριών και η ένταση του αισθήματος για αλλαγή έδωσε στην ομάδα την ώθηση για την εκτέλεση του επόμενου βήματος. Μετά το ταξίδι, με συστηματική δουλειά και ύστερα από μια περίοδο ενός χρόνου συνεχών ζυμώσεων και διεργασιών δημιουργήθηκε ο «i-living – Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδος».

Βασικός σκοπός της εταιρίας είναι η προώθηση της ιδέας της Ανεξάρτητης Διαβίωσης στην Ελλάδα, με απώτερο στόχο την υλοποίησή της σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, στους βασικούς στόχους είναι και η προώθηση και ο έλεγχος εφαρμογής των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, με ειδικότερη εστίαση στο άρθρο 19 της σχετικής σύμβασης του Ο.Η.Ε.. Οι σκοποί και οι στόχοι του «i-living – Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδος» θα υλοποιηθούν μέσω της συνεργασίας με το κράτος, με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, καθώς επίσης και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανεξάρτητη Διαβίωση (ENIL). Στη κατεύθυνση αυτή, ήδη μερικά από τα ιδρυτικά μέλη συμμετείχαν σε πανευρωπαϊκές συναντήσεις σε σχετικά θέματα στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, καθώς επίσης και σε διαδικτυακά σεμινάρια.

Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων είναι απαραίτητη. Οι απαραίτητες προετοιμασίες, ώστε για δεύτερη συνεχόμενη φορά η Ελλάδα να εκπροσωπηθεί δυναμικά στο σημαντικότερο ευρωπαϊκό γεγονός για την Ανεξάρτητη Διαβίωση -το Freedom Drive 2015 που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες- έχουν κιόλας ξεκινήσει.

Είμαστε σίγουροι πως και αυτή τη χρονιά θα τα καταφέρουμε!

Διαχειριστική Επιτροπή
i-living – Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδος

Πηγή: http://www.goodnews.gr/

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή