πινακίδα του ΑΣΕΠ

Ξεκίνησαν την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου οι δηλώσεις για τους διορισμούς στη Γενική Εκπαίδευση.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις αιτήσεις σε ΟΠΣΥΔ – ΑΣΕΠ 2020.

Ειδικότερα, πρόκειται για τη διαδικασία δημιουργίας ή επικαιροποίησης στοιχείων στον ΟΠΣΥΔ για την πρόσληψη της πρώτης «σειράς» εκπαιδευτικών από 5.250 συνολικούς διορισμούς των προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019.

Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού 1ΓΕ/2019 θα πρέπει από σήμερα έως και τις 12 Φεβρουαρίου να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ενώ οι υποψήφιοι της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 από σήμερα Δευτέρα έως και τις 5 Μαρτίου.

Οι αιτήσεις στον ηλεκτρονικό κόμβο του ΑΣΕΠ (asep.gr) θα υποβληθούν ως εξής:

  • 1ΓΕ/2019: 15/01/2020 έως 03/02/2020 και ώρα 14:00
  • 2ΓΕ/2019: 05/02/2020 έως 24/02/2020 και ώρα 14:00

Κριτήρια επιλογής και μοριοδότηση

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (120 μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο)

– Τίτλοι σπουδών

◊ Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (Βαθμός × 2,5), δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. (7 μονάδες)

– Μεταπτυχιακοί – Διδακτορικοί τίτλοι

◊ Διδακτορικό δίπλωμα (40 μονάδες)
◊ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους (20 μοναδες)
◊ Δεύτερος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους (8 μονάδες)

– Γνώση ξένης γλώσσας

◊ Άριστη γνώση ξένης γλώσσας (7 μονάδες), πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας (5 μονάδες) ή καλή γνώση ξένης γλώσσας (3 μονάδες)

– Λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα

◊ Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (4 μονάδες) και επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά μηνών (2 μονάδες)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

◊ Εκπαιδευτική προϋπηρεσία έως και 120 μήνες (1 μονάδα ανά μήνα και έως 120 μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

◊ Αριθμός τέκνων (3 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο).
◊ Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/ της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου (το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή 0,4).

Πηγή: www.Reporter.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Με Άλλα Μάτια
Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο