άτομα με και χωρίς αναπηρία και τίτλος του άρθρου

Inclusive Living στην Αθήνα

Μετάβαση από την Ζωή σε Ίδρυμα και την Γονική Φροντίδα στη Συμπεριληπτική Διαβίωση

Σύμφωνα µε εκτίμηση της ειδικής έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη το 2015, στην Ελλάδα φιλοξενούνται περίπου 3.000 παιδιά σε ιδρύματα παιδικής προστασίας, 1.000 από τα οποία βρίσκονται σε δομές δημόσιου χαρακτήρα και τα υπόλοιπα 2.000 σε ιδιωτικού δικαίου. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών, παραμένουν σε ιδρυματικό πλαίσιο και μετά την ενηλικίωση τους όπου περνούν και την υπόλοιπη ζωή τους λόγω έλλειψης υποστηρικτικού πλαισίου υπηρεσιών προς την αυτονόμηση τους.

Τα τελευταία 10 χρόνια στην ΕΕ έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την αναδιοργάνωση των συστημάτων πρόνοιας, με σκοπό να σταματήσει η ιδρυματοποίηση και να δημιουργηθούν καινούργια σπίτια στις κοινωνίες της Ευρώπης. Επιπλέον, στην Ελλάδα έχει υπογραφεί και επικυρωθεί η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC) του 1989 (ν.2101/92) και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (UNCRPD) του 2006 (ν.4074/2012), παρόλα αυτά από τότε έχουν γίνει πολύ λίγα βήματα για να σταματήσει η ιδρυματοποίηση και να προστατευθούν τα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων.

Συμπεριληπτική Διαβίωση

Η Συμπεριληπτική Διαβίωση αποτελεί ένα καινοτόμο μοντέλο που επιτρέπει σε άτομα με και χωρίς αναπηρία να ζήσουν, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και επιλογές, σε μια δραστήρια και συμπεριληπτική κοινωνία. Πρακτικά, νέοι ενήλικες με αναπηρία/ευάλωτο παρελθόν ζουν μαζί με άλλους νέους που δεν έχουν αναπηρία, οι οποίοι θα πρέπει να προσφέρουν 15 ώρες εθελοντικής προσφοράς ανά εβδομάδα στο διαμέρισμα. Πιο συγκεκριμένα, δεν θα πληρώνουν ενοίκιο και σε αντάλλαγμα θα είναι αφοσιωμένοι στο να υποστηρίζουν τους άλλους ενοίκους ανάλογα με τις ανάγκες τους (π.χ. καθοδήγηση, διαχείριση των οικονομικών τους, συνοδεία σε πολιτιστικές εκδηλώσεις) στο πλαίσιο της συμφωνίας που θα έχει οριστεί.

Το μοντέλο αυτό λειτουργεί στην Γερμανία και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με μεγάλη επιτυχία ήδη από το 1989 και έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά οικονομικά ωφελιμότερο και ευέλικτο για την κάλυψη των αναγκών της ομάδας στόχου. Πολυάριθμες έρευνες τα τελευταία 10 χρόνια έχουν δείξει ότι το κόστος σε κλειστού τύπου ιδρυματικές δομές είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με εναλλακτικές μορφές προνοιακών δομών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσπαθεί να εφαρμόσει πιλοτικά στην Ελλάδα η ΜΚΟ TANDEM σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής.

Η πιλοτική εφαρμογή θα αφορά στη λειτουργία ενός διαμερίσματος εντός Αττικής, 5 έως 6 ατόμων με και χωρίς αναπηρία, η επιλογή των οποίων θα γίνει με συγκεκριμένη διαδικασία και κριτήρια. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία και υποστήριξη τοπικών, εθνικών και διεθνών οργανισμών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν σε όλα τα στάδια του κύκλου του έργου βάση του σχεδιασμού του.

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

One comment for “Αποϊδρυματοποίηση: Η Συμπεριληπτική διαβίωση έρχεται στην Ελλάδα

Γράψτε απάντηση στο «Για να σταματήσουν να μας υποτιμάνε» Ακύρωση απάντησης

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή