Απογοητευτικός συμβιβασμός σχετικά με τον νόμο της ΕΕ για την προσβασιμότητα

Προσωρινή συμφωνία επιτεύχθηκε την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου επί της Ευρωπαϊκής Πράξης (Νομοθεσίας) Προσβασιμότητας από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Αυτή η Πράξη δεν καλύπτει τελικά τα άτομα με αναπηρία. Καλύπτει κυρίως θέματα ψηφιακής προσβασιμότητας και αφήνει έξω το πραγματικό περιβάλλον όπου ζουν τα άτομα με αναπηρία. Ο ευρωπαϊκός νόμος για την προσβασιμότητα θα προσθέσει ελάχιστες … Συνεχίστε να διαβάζετε το Απογοητευτικός συμβιβασμός σχετικά με τον νόμο της ΕΕ για την προσβασιμότητα.