Τρεις εικόνες/σχεδιαγράμματα από αναβατόρια κατακόρυφης κίνησης και τίτλος άρθρου/Γιάννης Λαμπρόπουλος Τοπογράφος Μηχανικός

Στο meallamatia.gr αποφασίσαμε να δημοσιεύσουμε μία σειρά από ενημερωτικά άρθρα που ανοίγουν το μεγάλο θέμα της προσβασιμότητας. Ένα θέμα που αφορά και όσους έχουμε κάποια αναπηρία αλλά και γενικότερα εμποδιζόμενα στην κίνηση άτομα, ηλικιωμένους, έγκυες, αλλά και γονείς με καροτσάκι των παιδιών τους, καθώς και όποιον θέλει να απολαμβάνει τη μετακίνηση του σε ένα ελεύθερο από εμπόδια πεζοδρόμιο, αλλά και να κινείται άνετα στο δομημένο περιβάλλον. Για αυτό ο συνεργάτης μας, Τοπογράφος Μηχανικός, κύριος Γιάννης Λαμπρόπουλος, συνδυάζει κάθε φορά την εμπειρία του επαγγελματικά, την εξοικείωση του με θέματα που αφορούν τους ανθρώπους με αναπηρία και την προσβασιμότητα και παράλληλα τις πληροφορίες που αντλούμε για να σας παρουσιάσουμε τα ενημερωτικά αυτά άρθρα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τη Νομοθεσία αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.


Μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών

Αναπόφευκτες υψομετρικές διαφορές σε νέα κτίρια, πρέπει να καλύπτονται με κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) μέγιστης κλίσης 5%. Σε υφιστάμενα κτίρια, αν υπάρχουν υψομετρικές διαφορές, καλύπτονται κατά προτίμηση με κεκλιμένα επίπεδα κλίσης 5% ως 8%. Αν αυτό είναι αδύνατον, τότε πρέπει να τοποθετηθεί κάποιο από τα μηχανικά συστήματα ανύψωσης (ανελκυστήρας, αναβατόριο κατακόρυφης κίνησης, αναβατόριο κλιμάκων).

Ανελκυστήρες προσώπων

 • Πρέπει να τοποθετούνται, κοντά στην κύρια είσοδο και το κλιμακοστάσιο.
 • Η πρόσβαση σε αυτούς πρέπει να είναι ισόπεδη ή να γίνεται από κεκλιμένα επίπεδα μέγιστης κλίσης 5%.

Θάλαμοι ανελκυστήρων

 • Ελάχιστες (εσωτερικές) διαστάσεις θαλάμου: 1.10×1.40μ. Η είσοδος πρέπει να γίνεται από τη μικρότερη πλευρά (1.10μ.) του θαλάμου. Αν υπάρχει απαίτηση αναπηρικού αμαξιδίου τότε ο θάλαμος πρέπει να έχει διαστάσεις 1.50×1.50μ.
 • Τα εσωτερικά τοιχώματα πρέπει να είναι από μη ανακλαστικό υλικό και να έχουν χρωματική αντίθεση με το δάπεδο (το οποίο πρέπει να είναι αντιολισθηρό και λείο).
 • Στο δάπεδο, μπροστά στην είσοδο του ανελκυστήρα, πρέπει να υπάρχει ανάγλυφη και με έντονο χρώμα προειδοποίηση για τυφλούς και άτομα με προβλήματα στην όραση.
 • Περιμετρικά στα τοιχώματα, πρέπει να υπάρχει χειρολισθήρας εντόνου χρώματος σε ύψος 0.90μ. από το δάπεδο και αναδιπλούμενο κάθισμα.
 • Ο φωτισμός στο δάπεδο να είναι 50-75 lux, κάθετος, ομοιόμορφα κατανεμημένος.
 • Απαραίτητος είναι καθρέπτης να τοποθετείται απέναντι από την πόρτα.
 • Ο φωτισμός του χώρου πρέπει να είναι άπλετος
 • Η είσοδος πρέπει να επισημαίνεται με το σύμβολο του ανελκυστήρα και αν αυτός εξυπηρετεί και άτομα με ειδικές ανάγκες, με το διεθνές σύμβολο πρόσβασης αναπήρων

Πόρτες ανελκυστήρων

 • Το ελάχιστο καθαρό άνοιγμα της πόρτας πρέπει να είναι 0.85μ
 • Στα κτίρια που χρησιμοποιούνται από το κοινό πρέπει να είναι αυτόματες συρόμενες. Η ταχύτητα με την οποία κλίνει μία αυτόματη πόρτα και ο χρόνος αναμονής, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα ασφαλούς και αυτόνομης κίνησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • Να διαθέτει φωτοκύτταρο
 • Να διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας που την ανοίγει ξανά αν συναντήσει οποιαδήποτε αντίσταση.

Χειριστήρια

 • Να τοποθετούνται σε ύψος 0.90-1.20μ από το δάπεδο.
 • Να έχουν χρωματική αντίθεση.
 • Οι διακόπτες πρέπει, να φωτίζονται από πίσω και να έχουν ανάγλυφη επάνω τους την ένδειξη ή το σύμβολο λειτουργίας τους.
 • Τα χειριστήρια εντός του θαλάμου να τοποθετούνται στο πλευρικό τοίχωμα και σε απόσταση τουλάχιστον 0.40μ. από τον τοίχο όπου ευρίσκεται η πόρτα. Πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε σύστημα κλίσεως κινδύνου.
 • Τα χειριστήρια εκτός του θαλάμου (κλίσεως), να τοποθετούνται κοντά στη πόρτα.
 •  Να συνοδεύονται από οδηγίες σε γραφή Braille.

Πρέπει να γίνεται μελέτη των ενδείξεων που αφορούν τις κινήσεις και θέσεις του ανελκυστήρα, εντός και εκτός του θαλάμου.

Σχεδιάγραμμα: Άτομο σε αμαξίδιο μέσα σε ανελκυστήρα. Στην εικόνα τονίζονται τα ειδικά σημεία προσβασιμότητας: 1. οροφή-διάχυτος φωτισμός, 2. είσοδος-χρωματική αντίθεση πλαισίου εισόδου 3. εσωτερικό-χειρολισθήρας 4. ακουστικό-κλίση κινδύνου σε σημείο που φτάνει ένα άτομο σε αμαξίδιο 5.ανάγλυφη ένδειξη ορόφου 6. γραφή Braille 7. ηχητικό σήμα 8. ζώνη προστασίας 9. ανάγλυφη προειδοποίηση-χρωματική αντίθεση

Κίνηση Ανελκυστήρων

 • Πρέπει να είναι ομαλή.
 • ∆εν πρέπει να υπάρχει διαφορά στάθμης μεταξύ του δαπέδου του θαλάμου και του δαπέδου του ορόφου.
 • Το κενό μεταξύ του δαπέδου του θαλάμου και του δαπέδου του ορόφου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 2εκ.
 • Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος, πρέπει ο ανελκυστήρας να μπορεί να κινηθεί στον αμέσως κατώτερο όροφο.

Ασφάλεια ανελκυστήρων

 • Εφεδρικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, κατά προτίμηση από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.
 • Καλή πυροπροστασία

Αναβατόρια κατακόρυφης κίνησης

 • Καλύπτει συνήθως μικρές υψομετρικές διαφορές.
 • Πρέπει να μεταφέρει με ασφάλεια άτομο σε αμαξίδιο.
 • Η κίνηση του αναβατορίου πρέπει να ελέγχεται από χειριστήρια.

Σχεδιάγραμμα: Αναβατόρια κατακόρυφης κίνησης Σχεδιάγραμμα: Αναβατόρια κατακόρυφης κίνησης Σχεδιάγραμμα: Αναβατόρια κατακόρυφης κίνησης Σχεδιάγραμμα: Αναβατόρια κατακόρυφης κίνησης

Αναβατόρια κλιμάκων

 • Τοποθετούνται στις σκάλες και καλύπτουν μικρές και μεγάλες υψομετρικές διαφορές, ιδιαίτερα όπου είναι αδύνατη η εγκατάσταση ανελκυστήρα.
 • Αποτελούνται από τον φορέα (μια κατασκευή γραμμικής μορφής που στερεώνεται στο κλιμακοστάσιο), το φερόμενο τμήμα (μια πλατφόρμα που συνδέεται μέσω του συστήματος συναρμογής με το φορέα και κινείται παράλληλα προς τα πατήματα της σκάλας) και το σύστημα συναρμογής (όταν το αναβατόριο δεν λειτουργεί αναδιπλώνεται).
 • Η κίνηση παρέχεται από ηλεκτρικό κινητήρα.
 • Ελάχιστες διαστάσεις 0.80×1.00μ., προτιμώμενες 0.90×1.20μ.

Αναβατόρια Κλιμάκων: Αναβατόρια κλιμάκων: Σκάλες και στην αρχή της καθεμίας από την πλευρά του τοίχου τοποθετούνται αναβατόρια καθίσματος και πλατφόρμας

Ασφάλεια αναβατορίων

 • Κινητή μπάρα ασφαλείας.
 • Πτερύγια προσαρμοσμένα στην πλατφόρμα.
 • Στα σημεία εισόδου-εξόδου πρέπει να διατίθεται ικανοποιητικός χώρος για άνετη προσέγγιση και ελιγμό αναπηρικού αμαξιδίου (1.50×1.50μ.).

 

Διαβάστε επίσης:

Προσβασιμότητα σε κτίρια δημόσιας χρήσης

Σχετικά με τον συντάκτη

Τοπογράφος Μηχανικός

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή