σχεδιάγραμμα απτικαουστικών χαρτών

Η αφή και η ακοή είναι οι κύριες αισθήσεις τις οποίες χρησιμοποιούν τα άτομα με οπτική αναπηρία για την πρόσβασή τους σε πληροφορίες γραφικών ώστε να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος χώρου τους.

Μέχρι σήμερα οι απτικοί χάρτες περιλαμβάνουν ανάγλυφα γραφικά τα οποία είναι αναγνώσιμα μόνο με την αφή. Οι
τεχνολογίες της πληροφορίας επιτρέπουν πλέον τη μετατροπή των χωρικών πληροφοριών σε απτική, ακουστική και απτικο-ακουστική μορφή. Τα πλεονεκτήματα των απτικών γραφικών μπορούν πλέον να συνδυαστούν με ακουστική πληροφορία χρησιμοποιώντας κατάλληλες συσκευές. Οι ταμπλέτες αφής είναι ειδικές συσκευές οι οποίες παρέχουν στους χρήστες ταυτόχρονα απτικές και ακουστικές πληροφορίες ενώ «διαβάζουν» απτικό υλικό που έχει τοποθετηθεί στην επιφάνειά τους. Στην περίπτωση των απτικο-ακουστικών χαρτών η πληροφορία παρουσιάζεται από απτικά σύμβολα, ακουστικά σύμβολα, απτικο-ακουστικά σύμβολα (συνδυασμός) καθώς και ετικέτες Braille.

κοντινό σε χέρια που αγγίζουν τους χάρτες

Η Επιτροπή Νεολαίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών και Το Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργάνωσαν το απόγευμα της Παρασκευής 16 Ιουνίου 2017 στο Αμφιθέατρο του ΚΕΑΤ στην Καλλιθέα, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου “ATMAPS” ως προς τον καθορισμό απτικών, ακουστικών και απτικο-ακουστικών συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τύπων χαρτών, χρήσιμων στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων με οπτική αναπηρία.

To έργο ATMAPS «Καθορισμός συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε απτικο-ακουστικούς χάρτες για άτομα με τύφλωση» (Specification of symbols used on Audio-Tactile Maps for individuals with blindness – ATMAPS, Project No. 543316-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP) χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος “Lifelong Learning Programme Key Activity 3 – ICT Multilateral Projects”.

Δέκα νέοι με οπτική αναπηρία, υπό τις κατευθύνσεις των στελεχών της Μονάδας Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ κ.κ.
Μαρίας Εμμανουήλ και Βιβής Ρίγκα, προσέγγισαν πιλοτικά, απτικο-ακουστικά τρεις χάρτες, και αξιολόγησαν τα έως τώρα αποτελέσματα του έργου.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, συντόνισε στο ΚΕΑΤ παρουσίαση του έργου σε βλέποντες επιστήμονες και εργαζόμενους στον ευρύτερο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης και της Αναπηρίας.

Την απογευματινή δράση, υποστήριξαν εθελοντικά για τη Νεολαία του Π.Σ.Τ. οι δασκάλες ειδικής εκπαίδευσης Μαρία Στεργίου και Βάσω Τριδήμα.

Ο Βαγγέλης με τις οι δασκάλες ειδικής εκπαίδευσης Μαρία Στεργίου και Βάσω Τριδήμα

Το έργο ATMAPS προβάλει τις βασικές ανάγκες, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αφορούν στη δημιουργία απτικο-ακουστικών χαρτών.

Ο κύριος σκοπός του έργου είναι ο καθορισμός των απτικών, ακουστικών και απτικο-ακουστικών συμβόλων για τη χρήση τους σε απτικο-ακουστικούς χάρτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται συχνά στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων με τύφλωση.

Επίσης, το έργο θα επικεντρωθεί στην κατάρτιση εκπαιδευτών των ατόμων με τύφλωση, εκπαιδευτών
προσανατολισμού και κινητικότητας, καθώς και ειδικών αποκατάστασης και σχεδιαστών βοηθημάτων προσανατολισμού και κινητικότητας, προκειμένου να είναι σε θέση να κατασκευάσουν απτικο-ακουστικούς χάρτες.

Επιπλέον, ανάμεσα στους κύριους σκοπούς του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των ατόμων τύφλωση στη χρήση απτικο-ακουστικών χαρτών.

Πιο αναλυτικά, Οι στόχοι του έργου είναι:

1. Εξαγωγή προδιαγραφών απτικο-ακουστικών συμβόλων μέσα από εξειδικευμένη έρευνα.
2. Προώθηση της χρήσης μίας κοινής «απτικο-ακουστικής γλώσσας» η οποία θα διέπει την κατασκευή απτικο-ακουστικών χαρτών.
3. Ενίσχυση της συστηματικής παραγωγής απτικο-ακουστικών χαρτών που θα επισημαίνει και θα ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με τύφλωση.
4. Βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών για τα άτομα με τύφλωση με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τη χρήση πολυαισθητηριακού εκπαιδευτικού υλικού.
5. Προώθηση της πολυαισθητηριακής προσέγγισης για τη διδασκαλία ατόμων με τύφλωση.
6. Ανάπτυξη νέων, πρωτοποριακών βοηθημάτων προσανατολισμού και κινητικότητας τα οποία θα δημιουργήσουν προοπτικές στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο του προσανατολισμού και της κινητικότητας.
7. Η παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης των τελικών χρηστών σχετικά με την παραγωγή απτικο-ακουστικών χαρτών καθώς και τη χρήση τους με τις ειδικές ταμπλέτες αφής.

Εταίροι του έργου:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Συντονιστής έργου)
Karlsruhe Institute of Technology, Γερμανία
GeoImaging Ltd, Κύπρος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mustafa Kemal University,
Αντιόχεια, Τουρκία
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών
Association of Barrier Free Access,
Κωνσταντινούπολη,Τουρκία

Για περισσότερες πληροφορίες – Επικοινωνία:
Συντονιστής έργου: Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@atmaps.eu

Ιστοθέση: Ιστοθέση έργου ATMAPS www.atmaps.eu

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή