Γιατρός πάνω από ασθενή σε χειρουργείο ματιού
Δέσποινα Καραγιαννοπούλου

Ερευνητές, στο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Ειδικών Αμφιβληστροειδούς, παρουσίασαν δεδομένα που υποδηλώνουν ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις υαλοειδούς -αμφιβληστροειδούς έχουν υψηλότερο κόστος στην Ευρώπη σε σύγκριση με την Ασία, και ότι οι ασθενείς παρουσίασαν μετεγχειρητικές επιπλοκές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η έρευνα που παρουσιάστηκε στο συνέδριο βασίστηκε σε 2 μελέτες .

Η πρώτη, αφορούσε μια ανασκόπηση που επικεντρώθηκε στο παγκόσμιο κόστος της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης, από τις 12 Νοεμβρίου 2014 έως τις 12 Νοεμβρίου 2019. Η δεύτερη μελέτη, εστιάστηκε στους δικαιούχους του Medicare που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση υαλοειδούς αμφιβληστροειδούς, την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2017.

Η ανασκόπηση αξιολόγησε 5 άρθρα που ασχολήθηκαν με το κόστος σε 51 νοσοκομεία της Ιταλίας, της Αγγλίας, της Ινδονησίας, της Νορβηγίας και της Ελλάδας. Δεν συμπεριλήφθηκαν άρθρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αναφορές για το κόστος των χειρουργικών επεμβάσεων ήταν οι πιο συχνές, ακολουθούμενες από το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις και το συνολικό κόστος, αντίστοιχα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χειρουργική επέμβαση υαλοειδούς -αμφιβληστροειδούς ήταν 8 έως και 15 φορές πιο ακριβή στην Ιταλία σε σύγκριση με την Ινδονησία.

Το ελάχιστο συνολικό κόστος για μια υαλοειδεκτομή ήταν στην Ινδονησία, όπου έφτανε τα 233,71 δολ. ενώ το μέγιστο συνολικό κόστος ήταν στην Αγγλία με 2584,99 δολ.

Η μελέτη που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώθηκε σε 5.094 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 6.699 επεμβάσεις υαλοειδούς -αμφιβληστροειδούς από τον Οκτώβριο του 2016 έως τον Νοέμβριο του 2017, εκ των οποίων το 30,2% πραγματοποιήθηκαν σε χειρουργικά κέντρα, το 31,0% σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων και το 38,8% σε ιδιωτικά ιατρεία. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 72,3 έτη και το 91,1% ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω, με το 86,5% να αναγνωρίζονται ως λευκοί.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι πιο συχνές επιπλοκές της χειρουργικής επέμβασης υαλοειδούς- αμφιβληστροειδούς ήταν το οίδημα του αμφιβληστροειδούς (41,2%) και η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς (27,7%). Η θολερότητα της οπίσθιας κάψουλας, η θολότητα του αμφιβληστροειδούς, η τύφλωση/χαμηλή όραση και η ενδοφθαλμίτιδα αναφέρθηκαν επίσης ως επιπλοκές της διαδικασίας.

Οι συννοσηρότητες που βρέθηκαν πριν από την πρώτη χειρουργική επέμβαση υαλοειδούς αμφιβληστροειδούς περιελάμβαναν καταρράκτη (57%), εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (47%), διαβήτη (46%), αποκόλληση αμφιβληστροειδούς (26%) και πολλαπλασιαστική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (24%).

Πριν από κάθε επέμβαση προηγήθηκαν 3,87 προεγχειρητικές επισκέψεις σε οφθαλμίατρο εντός 6 μηνών και (μέσος όρος) 1,48 μετεγχειρητικές επισκέψεις σε διάστημα 3 μηνών.

Πηγή: www.iatronet.gr

Σχετικά με τον συντάκτη

Η μοναδική, πλήρως προσβάσιμη για κάθε χρήστη, διαδραστική, κοινωνική πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα!

Αφήστε σχόλιο

ΧΟΡΗΓΟΙ

Επιστροφή στην κορυφή